Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Teologija

Kas buvo Jėzus? (II)

Greta Jėzaus pretenzijų į dievystę reiktų apžvelgti ir tai, ką galvojo apie Jį jo mokiniai. Viena yra pačiam prisiskirti dieviškumą, visai kas kita – tuo įtikinti monoteistus žydus.

Kas buvo Jėzus? (I)

Nikėjos tikėjimo išpažinimas (325 m.) įtvirtina bendrą visos ortodoksinės krikščionybės tikėjimą, kad Kristus buvo ir tikras Dievas, ir tikras žmogus.

Dievo išmintis ir mūsų išmintis

Jei nori gyventi išmintingai, turi būti aiškiai regintis ir negailestingai sau realistiškas, stebėdamas gyvenimą tokį, koks jis yra.

Išganymas pagal C. S. Lewisą

Daugelyje savo raštų C.S. Lewis kalba apie kelią pas Dievą. Tad koks yra išganymas pagal C.S. Lewisą?

Reformacija, Evangelija ir samarietis

Spalio pabaigoje evangelikai mini Reformacijos dieną. Mat 1517 metais spalio 31 dieną augustijonų vienuolis ir teologijos profesorius Martynas Liuteris paskelbė savo 95 tezes.

Biblija apie blogio problemą

Ir šiandien, ir per visą istoriją daugeliui žmonių blogio problema atrodė svariausia prieštara krikščionių tikėjimui.

Sak­ra­men­tai

Sak­ra­men­tų vaid­muo Ro­mos ka­ta­li­kų so­te­rio­lo­gi­jo­je, jų są­sa­ja su evan­ge­liš­ka te­olo­gi­ja, prak­ti­ka bei skir­tu­mai tarp jų.

Homoseksualinės partnerystės? (III)

Homoseksualių krikščionių nepatenkina biblinis mokymas apie žmogišką lytiškumą ir heteroseksualinės santuokos įsteigimą. Norėdami apginti homoseksualinių partnerysčių teisėtumą, jie iškelia jam aibę prieštaravimų.

Homoseksualinės partnerystės? (II)

Argi nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neklyskite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai [gr. malakoi], nei iškrypėliai [arsenokoitai], nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės (1 Kor 6,9-10).

Homoseksualinės partnerystės? (I)

Graikų ir romėnų pasaulyje homoseksualiniai ryšiai buvo praktikuojami kaip savaime suprantamas dalykas. Kiekvienas (laisvas vyras) pagal savo skonį rinkosi meilę moterims, berniukams arba ir vieniems, ir kitiems.