Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos / Tikime. Liudijame. Dalijamės

Dievo atsakymų yra tiek, kiek danguje žvaigždžių

Dievo ieškoti pradėjau ir troškau Jį pažinti nuo vaikystės, tik Jis man atrodė tolimas, besislepiantis, į kurio širdį labai sunku prisibelsti. Troškau bendrauti su Juo, ieškojau Jo atsako – tarsi ženklo iš dangaus, išorinio patvirtinimo, kad Jis mane pažįsta ir myli.

Velykinė kelionė į save (II)

Kartais gyvenime patiriame sunkumų, didesnių iššūkių ir krizinių situacijų. Tokiu metu lengvai gali būti pažeista savivertė. Patenkame į kaltės ir gėdos jausmų verpetą, kuris dar labiau žlugdo.

Velykinė kelionė į save su Kristumi (I)

Artėjant metui, kai Jėzus turėjo būti paimtas aukštyn, Jis ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną samariečių kaimą, kad paruoštų vietą Jam apsistoti. Bet tie nesutiko Jo priimti, nes Jis keliavo Jeruzalės link.

Dievas yra meilė

Valentino diena mums primena, kokia yra neapsakomai svarbi meilė žmogaus gyvenime. Šią išskirtą Meilės dieną norime parodyti geriausius jausmus savo artimiesiems: mylimiesiems, šeimos nariams, draugams…

Laisvėje laisvi?

Kasmet sausio 13 d., minint tautos Laisvės gynėjų dieną ir prisimenant tankų, laužų ir sutelktos tautos vaizdus, yra proga klausti savęs, ką man reiškia laisvė? Netrukus minėsime Lietuvos, kaip modernios valstybės (nuo 1918 m.) – 100 metų jubiliejų!

Įspūdžiai iš kelionės po Pažadėtąją žemę

Ilgus metus svajojau nuvykti į Izraelį. Šįmet mano svajonė išsipildė – visą savaitę (lapkričio 19–26 d.) su bendrakeleive Janina keliavome po šalį, kurioje gimė, tarnavo ir po kurią vaikščiojo Jėzus Kristus – Dievo Sūnus.

„Jis pasilenkė prie manęs“

Sveika, brangioji,
Atleisk, kad buvau dingusi ir tik dabar rašau tau laišką. Žinau, kad išgyveni sunkų laikotarpį, todėl norėčiau pasidalinti savo istorija – gal ji nors šiek tiek tave paguos...

Viešpaties yra Dangūs ir Žemė

Vaikystėje mūsų šeima niekuomet nebuvo pertekusi pinigų, bet jų užteko kasdieniniams poreikiams patenkinti. Turėjome ir automobilį. Bene sunkiausiai finansiškai mano šeima vertėsi tuo metu, kai baigiau vidurinę mokyklą ir pradėjau studijuoti.