Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Tikėjimas ir mokinystė

Nuobodulio kančia ir priklausomybė nuo feisbuko

Mes dar niekada nebuvome taip priklausomi nuo feisbuko.
2013 m. kasdien feisbuke apsilankydavo 63 proc. vartotojų. 2014 m. šis skaičius šoktelėjo iki 70 proc. Jei kiekvieną dieną tikrinate feisbuką, esate vienas iš 864 milijonų žmonių, kurie neatsispiria tokiam įpročiui.

Kaip be paliovos melstis

Aš, kaip ir daugelis krikščionių, kiekvieną rytą stengdavausi skirti laiko maldai ir kasdieniams skaitiniams. Tačiau man, kaip ir daugeliui krikščionių, nepavykdavo to daryti nuolatos.

Kristaus mirtis – Dievo meilė, malonė ir sutaikymo darbas

Šventasis Raštas pasakoja dviejų pasaulių – kritusio pasaulio ir naujos kūrinijos – istoriją. Kritęs pasaulis, trumpai aprašytas Pradžios knygos 3 skyriuje, buvo paženklintas nuodėmės, kaltės, moralinio sugedimo, ligos, negandos ir mirties.

Pagrindinis mūsų poreikis

Jėzus, mokydamas savo mokinius melstis (Evangelija pagal Matą 6, 9–13; Evangelija pagal Luką 11, 2–4), išdėsto prioritetus – į ką turėtų būti nukreiptos tikinčiųjų maldos. Šioje maldoje gausu prašymų (poreikių) – prašoma kasdienės duonos, atleidimo, vedimo ir išlaisvinimo.

Atrask Dievo tau numatytą tikslą

Niekas šioje žemėje negyveno taip, kaip Jėzus. Išvaizda Jis tarsi niekuo neišsiskyrė – Jis neturėjo nei patrauklumo, nei jokio grožio, kuris mus prie Jo trauktų (Iz 53, 2), bet Jo gyvenimas pranoko visų – ne tik tuo metu gyvenusių, bet ir po Jo gyvenusių – žmonių gyvenimą. Pabaigoje Jėzus liko vienas.

Tikroji Bažnyčia ir tikrieji krikščionys

Šią vasarą pasirodė pirmą kartą lietuvių kalba išleistas Belgiškasis išpažinimas (1561). Kaip dažniausiai ir būdinga reformatų konfesiniams raštams, šio išpažinimo autorius Gvidas de Bresas išskirtinai plačiai pristato mokymą apie Bažnyčią. Jam paskiriami net šeši skyriai (27–32), iš kurių ilgiausias 29-asis: „Tikrosios Bažnyčios požymiai“.

Kokia yra protestantizmo žinia?

Spalio 31-oji – Reformacijos diena. Šia proga kviečiame skaityti tekstą, parengtą pagal „Reasonable Faith Vilnius“ grupės ir „Apologetika.lt“ organizuojamo paskaitų ciklo apie tris didžiąsias krikščionių konfesijas pranešimą (2020-08-27, Vilnius, evangelikų reformatų bažnyčia).

Kristaus kryžius

Kodėl esu krikščionis? Todėl, kad esu įsitikinęs, jog krikščionybė yra tiesa, arba tiksliau: Jėzaus teiginiai apie save yra tiesa. Jis teigė esąs Dievo Sūnus, kuris kalba žmonėms su dievišku autoritetu.

Bažnyčia Kristaus akimis

Tai, kaip mes mąstome ir kokius jausmus puoselėjame bažnyčiai, parodo kiek mes tikrai pažįstame Kristaus širdį.
Kai pirmą kartą išgirdome Evangeliją, daugeliui iš mūsų galbūt nesąmoningai buvo pasakyta, jog Evangelija kalba apie mus: Jėzus atėjo ir mirė už tave, kad išgelbėtų tave iš tavo nuodėmių, jog tu galėtum keliauti į dangų.