Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Tikėjimas ir mokinystė

Kaip gyventi šiame gąsdinančiame pasaulyje?

Tai multimilijardinė industrija. Ji maitina internetą. Ji dominuoja politinių kampanijų metu, radijo ir vakaro naujienų kalbose. Ji sėdi terapeutų krėsluose ir kalba mums per Facebooką.

Ar pasitikiu Dievu nusivylimuose?

Kodėl žmonės, žinodami, kad Dievas atleido jų nuodėmes, vis tiek blogai jaučiasi? Jei pasikliausime jausmais, pražūsime, nes jie kinta ne dienomis, bet akimirkomis.

Meilė niekada nesibaigia (1 Korintiečiams 13:8)

Štai, Aš esu Viešpats tavo Dievas; ar yra kažkas, kas Man per sunku? Aš esu pasaulio šviesa, ir tamsiausia tamsa niekada nepajėgs užgesinti šviesos. Aš tau būsiu debesis, kuris saugos tave dieną, ir ugnies stulpas, kuris saugos tave naktį. Ir saulės šviesoje, ir tamsoje būsiu arti tavęs.

Stabmeldystė postmoderniais laikais

Pradėjęs skaityti Bibliją, visada ieškodavau visa vienijančių jos temų. Padariau išvadą, kad tokių yra daug ir jei vieną jų iškeliame kaip pagrindinę (pavyzdžiui, sandoros ar karalystės), kyla pavojus redukuoti Biblijos žinią.

Tikroji laisvė

Laisvė - labai patraukli tema. Septintą dešimtmetį prasidėjęs pasaulinis maištas prieš valdžią tapatinamas su visuotiniu laisvės ieškojimu. Daugelį žmonių ši idėja tiesiog apsėdo ir jie visą gyvenimą kovoja už laisvę. Vieniems laisvė - tai tautos laisvė, išsivadavimas iš kolonijinio ar neokolonijinio jungo.

Vadovėlis ganytojams

Martynas Buceris (1491–1551) gali būti laikomas trečiuoju didžiausiu Vokietijos reformatoriumi greta Liuterio ir Melanchtono. Tačiau nežinia kodėl, bet, palyginus su pastaraisiais, apie Bucerį niekada nebuvo daug kalbama.

Įstatymo malonė

Būdami išgelbėti daug kalbame apie tai, jog esame išgelbėti iš malonės, ne dėl mūsų gerų darbų ar paklusnumo Įstatymui. Kaip apaštalas Pauliaus ir sako: esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje (Rom 6, 15).

Pirmosios ekumeninės pamaldos Lietuvoje

Jau įprasta tampančios ekumeninės savaitės (sausio 18-25 d.) proga, skaitytojams siūlome prisiminti ekumeninių pamaldų pradžią Lietuvoje.

Skaityti Bibliją taip, kaip mokė Jėzus

Skaityti Bibliją yra sudėtinga. Arba taip bent jau gali būti, jei skaitome ją ne tik iš pareigos ar savo malonumui. Tam, kad skaitymas būtų veiksmingas, turime įveikti daug kliūčių: kūną, nuovargį, išsiblaškymą, laiko neturėjimą, šaltą širdį, užsikimšusias ausis ir t. t.

Mylimi ir priimtini

Vos baigęs koledžą mano sūnus Bobas įsitraukė į sunkias pirmojo darbo paieškas. Tuo metu Dalase buvo sunku įsidarbinti. Ekonomikos lygis buvo labai žemas, tad net patyrę verslininkai sunkiai vertėsi.