Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Tikėjimas ir mokinystė

Tikroji laisvė

Laisvė - labai patraukli tema. Septintą dešimtmetį prasidėjęs pasaulinis maištas prieš valdžią tapatinamas su visuotiniu laisvės ieškojimu. Daugelį žmonių ši idėja tiesiog apsėdo ir jie visą gyvenimą kovoja už laisvę. Vieniems laisvė - tai tautos laisvė, išsivadavimas iš kolonijinio ar neokolonijinio jungo.

Vadovėlis ganytojams

Martynas Buceris (1491–1551) gali būti laikomas trečiuoju didžiausiu Vokietijos reformatoriumi greta Liuterio ir Melanchtono. Tačiau nežinia kodėl, bet, palyginus su pastaraisiais, apie Bucerį niekada nebuvo daug kalbama.

Įstatymo malonė

Būdami išgelbėti daug kalbame apie tai, jog esame išgelbėti iš malonės, ne dėl mūsų gerų darbų ar paklusnumo Įstatymui. Kaip apaštalas Pauliaus ir sako: esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje (Rom 6, 15).

Pirmosios ekumeninės pamaldos Lietuvoje

Jau įprasta tampančios ekumeninės savaitės (sausio 18-25 d.) proga, skaitytojams siūlome prisiminti ekumeninių pamaldų pradžią Lietuvoje.

Skaityti Bibliją taip, kaip mokė Jėzus

Skaityti Bibliją yra sudėtinga. Arba taip bent jau gali būti, jei skaitome ją ne tik iš pareigos ar savo malonumui. Tam, kad skaitymas būtų veiksmingas, turime įveikti daug kliūčių: kūną, nuovargį, išsiblaškymą, laiko neturėjimą, šaltą širdį, užsikimšusias ausis ir t. t.

Mylimi ir priimtini

Vos baigęs koledžą mano sūnus Bobas įsitraukė į sunkias pirmojo darbo paieškas. Tuo metu Dalase buvo sunku įsidarbinti. Ekonomikos lygis buvo labai žemas, tad net patyrę verslininkai sunkiai vertėsi.

Kaip skaityti ir aiškinti Bibliją?

Mums dažnai tenka išgirsti tokius pareiškimus: „Biblijos nereikia aiškinti, pakanka tiesiog ją skaityti ir elgtis taip, kaip joje parašyta.“

Kai tu padarei viską...

Niekada nepagalvojau, kad mano gyvenimas gali pasisukti tokia linkme, kad gali tekti patirti tai, ką išgyvenau per paskutinį dešimtmetį.

Laisvė, suvokiant priklausomybę

Prieš keletą metų vienoje mūsų rengiamoje konferencijoje apsilankė Džordžas. Didžiąją savo gyvenimo dalį jis buvo aklas.