Meilė niekada nesibaigia (1 Korintiečiams 13:8)

 

Štai, Aš esu Viešpats tavo Dievas; ar yra kažkas, kas Man per sunku? Aš esu pasaulio šviesa, ir tamsiausia tamsa niekada nepajėgs užgesinti šviesos. Aš tau būsiu debesis, kuris saugos tave dieną, ir ugnies stulpas, kuris saugos tave naktį. Ir saulės šviesoje, ir tamsoje būsiu arti tavęs. Tu gėrėsiesi Manimi savo džiaugsmuose; o tavo sunkumuose Mano meilė tau bus tokia neišvengiamai reali, kaip liepsnojantis ugnies stulpas. Taip, viskas, kuo Aš buvau Izraeliui, ir dar daugiau, Aš būsiu tau. Argi nepažadėjau įvykdyti tavo širdies troškimų ir padaryti tautas tavo paveldu? (Psalmė 2:8)
Neleisk, kad baimė tau trukdytų. Kas dvejoja, tas negali iš Manęs gauti. Būk atsidavęs vienam tikslui ir Mano vardu drausmink kiekvieną pašalinę mintį, nes tai ateina iš priešo. Jis be menkiausios abejonės žino, kad nuo tyro tikėjimo jam nėra jokios gynybos. Tik tuomet, kai jam pavyksta pasėti abejonės sėklas, jis gali sulaikyti palaiminimus iš dangaus tarp Dievo žmonių ir anuliuoti liudijimą neišgelbėtiems. Todėl tvirtai laikykis savo tikėjimo išpažinimo, nes už tai yra skirtas didelis atlygis.
Taigi, garbink Mane nuolat, nes garbinimas augina tikėjimą. Jei tau atrodo, kad esu toli nuo tavęs, garbink! Jei tamsa ima spausti tave, žinok tai - tu nustojai GARBINTI MANE. Mylėk Mane; išliek savo garbinimą ir šlovinimą. Būk tikras tuo, kad MEILĖ NIEKADA NESIBAIGIA. Tavo meilė Man visada išlaikys Mane tavo pusėje. Kas myli Mane labiausiai, tas mato Mane aiškiausiai.

Frances J. Roberts

 

Bendrinti: