Pagrindinis mūsų poreikis

Jėzus, mokydamas savo mokinius melstis (Evangelija pagal Matą 6, 9–13; Evangelija pagal Luką 11, 2–4), išdėsto prioritetus – į ką turėtų būti nukreiptos tikinčiųjų maldos. Šioje maldoje gausu prašymų (poreikių) – prašoma kasdienės duonos, atleidimo, vedimo ir išlaisvinimo. Bet taip pat atskleidžiama, kad didžiausias mūsų poreikis nėra materialūs daiktai ar atsakymai į buitines reikmes. Didžiausias mūsų  poreikis – pažinti patį Dievą.

Klaidingos maldos dėl kasdienių poreikių

Tikriausiai visi esame kada nors meldęsi dėl svarbių dalykų, tačiau atsakymo į tas maldas taip ir nesulaukėme. Dievas nepadarė to, ko mes tikėjomės. Jeigu meldžiamės Dievui tik esant reikalui, įvardindami konkretų prašymą, bet atsakymo nesulaukiame, dažnai imame abejoti. Visų pirma pradedame dvejoti, kam apskritai reikia melstis ir skirti tam savo laiką...

Net jei tokie klausimai ir nuoširdūs, toks požiūris ir mąstymas visiškai prasilenkia su pačia maldos esme. Maldos esmė nėra priversti Dievą patenkinti mūsų materialius poreikius. Prisiminkime Jėzaus žodžius: Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite <...>, nes Jūsų Tėvas žino, ko Jums reikia, dar prieš Jums prašant Jo (Evangelija pagal Matą 6, 7–8).

Jeigu Dievas dar prieš jums prašant žino, ko jums reikia, kokia prasmė melstis? Jis jau žino, tai kodėl  mes dar prašome? Galime galvoti, kad mūsų maldos Dievui yra tarsi priminimai – na, jeigu kartais Dievas pamiršo ką įtraukti į mūsų poreikių sąrašą... Bet taip nėra – Jis jau žino, ko mums reikia, todėl maldos pirminis poreikis yra ne ką nors iš Jo gauti, bet pažinti Jį patį. 

Maldos esmė pažinti Dievą

Šis suvokimas ir praktinis realizavimas pakeis jūsų maldos gyvenimą: pagrindinis maldos tikslas yra ne ką nors gauti, bet pažinti Jį. Kai einate į savo kambarėlį, užveriate duris ir meldžiatės savo Tėvui, kuris yra slaptoje, jūsų laukia atpildas – artumas su dangiškuoju Tėvu maldos metu. Maldos esmė ir yra tai, kas vyksta, kai liekate vienu du su dangiškuoju Tėvu.

Prašau, išgirskite tai: pats svarbiausias dalykas jūsų gyvenime nėra jūsų šeima – jūsų sutuoktinis, jūsų vaikai, – jūsų darbas, jūsų finansai ar jūsų sveikata. Pats svarbiausias dalykas jūsų gyvenime yra jūsų asmeninis santykis su Dievu, nes tai paveikia ir visa kita.

Jūsų šeimos gyvenimas priklauso nuo asmeninio santykio su Dievu, nuo jūsų širdies pozicijos. Jūsų vaikams iš jūsų to reikia labiau nei padėtos ant stalo pusryčių lėkštės – šios tiesos suvokimas pakeis jūsų požiūrį į tėvystę. Būtent asmeninis bendravimas su Dievu paveiks ir Jūsų santuoką, jūsų darbus, jūsų finansus ir jūsų santykius su jus supančiais žmonėmis. Nes tai – visa ko ištakos.

Planuokime laiką asmeninėms maldoms su Dievu

Štai kodėl Jėzus sako: Eik į savo kambarėlį ir, užsirakinęs duris, melskis. Numatykite tam laiką. Suraskite vietą. Pasilikite vienas/-a su Dievu. Tokia praktika kardinaliai pakeis Jūsų gyvenimą. Taigi, kurgi ta slapta vieta? Kada yra tas laikas? Jeigu šiandien neturite atsakymų į šiuos klausimus, tuomet būtinai raskite šiuos atsakymus. 

Jėzus pažadėjo, kad už slaptoje su dangiškuoju Tėvu praleistą laiką yra paruoštas atlygis: o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins viešai. Šiam tikslui pasiekti yra duotas veiksmų planas: skirkite tam laiką, nueikite į tam skirtą vietą ir tiesiog pasilikite vienumoje su Dievu. Mokydamas melstis Jėzus tarsi sako: „Dangiškasis Tėvas yra tiek visko jums paruošęs! Jeigu norite patirti viską, ką Jėzus yra jums numatęs, tuomet reikia melstis būtent taip.“

Dievas, visatos Kūrėjas, kviečia jus į asmeninę draugystę ir bendravimą su Juo. Ir tai vyksta už uždarų durų, tarp jūsų ir Dievo – tik tarp judviejų, nesant pašalinių asmenų. Tik jūs ir visatos Kūrėjas! Trokštu, kad jūs patirtumėte tokį artumą su Dievu. Ir jeigu jums tai atrodo nepasiekiama, noriu padėti jums žengti žingsnį pirmyn: paprasčiausiai – numatykite konkretų laiką, nueikite į kambarėlį ir pasilikite vienumoje su Juo.

 

Iš www.thegospelcoalition.org

vertė Jurgita Ratautienė


 

Bendrinti: