Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Refleksijos

Dar vienas šansas

„Jis pasigailės mūsų, sunaikins nusikaltimus ir paskandins jūros gelmėse visas mūsų nuodėmes“(Mch 7, 19).

Kas yra mano brolis?

„Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta?“
< … > Jėzus jam atsakė: „ … iki septyniasdešimt septynių kartų“.
Mato 18, 21-22

Nenugalima dvasia

„Imkite ant savo pečių mano jungą...“ (Mt 11, 29).

Mintys apie prisikėlimą

Įtakingi ir privilegijų turintys žmonės, tokie kaip aš, iš prisikėlimo tikisi lengvos naudos. Būnant valdžioje lengva manyti, kad sunkusis darbas jau atliktas, o mes tiesiog džiaugiamės jo vaisiais.

Jis nori vesti mus toliau, negu patys gebame.

„Jis [Jėzus] dėjosi einąs toliau. Bet jie sulaikė Jį, sakydami: „Pasilik su mumis! Vakaras arti, diena jau baigiasi.“ Jis užsuko ir pasiliko su jais.“ (Lk 24, 28–29)

Dievas – mūsų Gynėjas

Teisiųjų išgelbėjimas eina nuo Viešpaties; Jis jų tvirtovė sunkumų metu.
Psalmė 37, 39

„Viešpats, tavo Gydytojas“

Gydyti dvasios negalią – išimtinė Dievo teisė. Kūno negalavimus gali išgydyti žmonės, bet ir tuomet visa garbė turi būti atiduodama Dievui, kuris vaistus padarė veiksmingus, o žmonėms suteikė išminties, kaip gydyti ligas.

Malda ir žodis

Sunku atsieti žodį nuo maldos, nes maldas sudaro žodžiai. Galbūt tiksliau būtų atskirti žodžius, kuriuos kontroliuojame patys, ir žodžius, kuriems paklūstame.