Amžinybės perspektyva

Plušėkite ne dėl žūstančio maisto, bet išliekančio amžinajam gyvenimui! Jo duos jums Žmogaus Sūnus < ... >. Jono 6, 27

 

Jeigu nuolatos jauti įtampą ir nerimą, viena iš priežasčių – netinkamas požiūris. Visiškai natūralu galvoti apie iškilusias problemas, bet Dievas nori paruošti tave savo amžiniesiems tikslams. Kai dabartiniai, trumpalaikiai tavo interesai susikerta su amžinaisiais Jo tikslais, tai sukelia įtampą.

Tarkim, galbūt prašai, kad Dievas kuo greičiau išspręstų susikaupusias bėdas, kai tuo tarpu Jis pirmenybę teikia dieviško charakterio ugdymui. Jeigu tavo vargai pasitarnauja Jo tikslui, jie išliks, nors ir labai nepatogiai dėl to jaustumeisi.

Štai kodėl tau nepaprastai svarbu siekti suprasti Dievo požiūrį, tarnauti Jam, siekiant amžiną vertę turinčių ir išliekančių tikslų, o ne laikinų interesų. Kai susitelki į amžinybę, pradedi suprasti, kaip Tėvas visa paverčia į gera.

Kas šiandien tau kelia įtampą ir nerimą? Apsidairyk ir susiklosčiusiose aplinkybėse ieškok amžinųjų Dievo tikslų. Taip elgdamasis atrasi ramybę ir stiprybę ištverti visa, kad ir kas ištiktų.

 

Viešpatie, priimu amžinuosius tavo tikslus. Meldžiu, padėk man kuo greičiau išmokti tas pamokas. Amen.

Jo artume... žvelk per amžinybės prizmę.

 

Čarlzas F. Stenlis „Jo artume... 365 mintys“


 

Bendrinti: