Draugystės požymis

„Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau“ (Jn 15, 14).

Aš užaugau Ganoje. Būdamas mažas berniukas, aš mėgau vaikščioti su tėčiu žmonių minioje, laikydamasis už jo stiprios rankos. Jis buvo mano tėvas ir draugas, nes mano kultūroje laikytis už rankų yra tikros draugystės požymis. Tokių pasivaikščiojimų metu mes kalbėjomės apie daugelį dalykų. Kai jausdavausi vienišas, aš eidavau pas tėvą. Kaip labai aš vertinau šią draugystę!

Viešpats Jėzus pavadino savo sekėjus draugais ir išvardijo draugystės su Juo išskirtinius požymius. „Kaip mane Tėvas pamilo, taip ir Aš jus pamilau“, - sakė Jis (Jn 5, 9). Jis atidavė už juos savo gyvybę (Jn 15, 13). Jis jiems atskleidė Dangaus Karalystės paslaptis (Jn 15, 15). Jis juos išmokė visko, ką buvo girdėjęs iš savo Tėvo (Jn 15, 15). Ir Jis suteikė jiems galimybę dalyvauti savo tarnystėje (Jn 15, 16).

Viešpats yra mūsų gyvenimo Draugas. Jis eina drauge su mumis. Jis žino mūsų troškimus ir širdies skausmus. Kai jaučiamės vieniši arba kai mums yra sunku, mūsų Draugas Jėzus yra visada šalia.

Mūsų ryšys su Kristumi tampa dar stipresnis, kai mes mylime vieni kitus ir išpildome Jo įsakymus (Jn 15, 10. 17). Jei mes paklusime Jo įsakymams, tai duosime vaisių ir mūsų vaisiai išliks amžinai (Jn 15, 16).

Vaikščiodami žmonių miniose ir pavojingais mūsų neramaus pasaulio keliais, mes galime pasitikėti Viešpačiu, kad Jis eina šalia. Tai yra išskirtinis Jo draugystės požymis.

 

Ką jums reiškia Jėzaus Kristaus draugystė? Kaip Jis jums atskleidė, kad visada yra šalia?

Dangiškasis Tėve, mus gali nuvilti mūsų draugai, o mes – juos. Tačiau Tu visada esi ištikimas. Tu pažadėjai būti su mumis „per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 20). Padėk mums išreikšti savo dėkingumą, ištikimai Tau tarnaujant.

 

 

http://jezus.lt/news/1831/15/Draugyst%C4%97s-po%C5%BEymis-/

 

Bendrinti: