Grožis

Moteris pastojo ir pagimdė sūnų. Kai ji pamatė, koks jis buvo gražus, slėpė jį tris mėnesius. 
Išėjimo 2:2

Tokia buvo Mozės gimimo istorija. Būsimas Izraelio tautos lyderis gimė netinkamu laiku ir netinkamoje vietoje. Mozė gimė žydams ir berniukams priešiškoje kultūroje. Egiptas žydų tautą laikė galima penktąja kolona - grėsme nacionaliniam saugumui. Gimę berniukai bedievišku įstatymo potvarkiu buvo pasmerkti mirčiai.

Tačiau Mozės motina sulaužė Egipto įstatymą ir nepasmerkė savo sūnaus mirčiai. Ji išdrįso mesti iššūkį žmogiškai valdžiai, klausydama Dievo valdžios. Krikščionybė moko, kad kiekvienas turi būti klusnus pilietinėms valdžioms visais klausimais jei tik valdžia neperžengia savo įgaliojimų ir kompetencijos bei nepradeda prieštarauti Dievo įsakymams. Tuomet tikintieji yra mokomi “Dievo klausyti labiau nei žmonių”. Mozės motina būtent taip ir pasielgė.

Nuostabu, kad motinai drąsos ir ryžto išsaugoti sūnaus gyvybę įkvėpė kūdikio grožis. Su plyštama širdimi ji žvelgė į gimusio vaikelio akis, lygią odą, veidelį, mažus pirštelius ir rankytes. Ji žinojo, kad imperijos galia yra nusitaikiusi į šio vaikelio gyvybę. Į motinos širdį ir galvą netilpo mintis, kad ji galėtų šį kūdikį savo valia ir savo rankomis pasmerkti mirčiai. Vaiko grožis ir tironiški, sąmokslais springstantys, faraono įsakymai grūmėsi jos širdyje. Laimėjo grožis. Ji apsirendė: Vaiko aš nežudysiu.

Grožis yra Dievo kalba. Grožis yra Jo kūryba, tai Jo buvimo ir veikimo įrodymo ženklas šiame pasimetimo ir netikrumo pasaulyje. Dievas ir Jo įstatymas yra gražus. Jo sukurtas pasaulis - gyvoji ir negyvoji gamta yra graži. Žmogus, kaip Dievo atvaizdas, yra gražus. Nuodėmė viską pavergė ir iškreipė. Dėl jos Dievas žmogui tapo atgrasus ir baimę keliantis. Įstatymas ir tiesa tapo nuobodybe, sofistika ir savos tiesos įtvirtinimu. Kūrinija - dar vienu vartojimo imti-turėti-savintis produktu. Žmogus tapo geismo, išnaudojimo, priešiškumo objektu.

Vien tik Evangelija per Kristaus atpirkimą gali gražinti grožį į žmogaus širdį ir pasaulį. Ji kaip įgudusio restauratoriaus rankos ir cheminiai mišiniai nuvalo nuodėmės, pakrikusio laiko, aplinkos, vidinio bei išorinio sugedimo pažeidimus ir atstato pirminį Dievo sukurto pasaulio grožį, o žmoguje atskleidžia Dievo sūnaus ir dukros šlovę.

 

Panevėžio evangelinė bažnyčia

#tikėtipatirtiirkeistis

#kasdiensuKristumi

Bendrinti: