Guodėjas – Šventoji Dvasia

„O Guodėjas – Šventoji Dvasia <…>” Jn 14, 36

Šiame amžiuje yra gausiai išliejama Šventoji Dvasia. Jėzus pradžiugino mus ne pats pasilikdamas su mumis, kaip netrukus bus, bet atsiųsdamas Šventąją Dvasią – Ji nuolatos gyvena mumyse ir yra Bažnyčios Guodėja. Jos darbas – guosti žmonių širdis. Ji apkaltina dėl nuodėmės, apšviečia ir moko, bet vis dėlto pagrindinis Jos darbas yra pradžiuginti atgimusiųjų širdis, sustiprinti silpnuosius, pakelti suklupusius. Ji daro tai apreikšdama jiems Jėzų. Šventoji Dvasia guodžia, o Kristus yra paguoda. Šventoji Dvasia gydo, bet Jėzus yra mūsų vaistai, jei galima taip palyginti. Ji gydo žaizdą išliedama šventą Kristaus vardo ir malonės aliejų. Ji ima ne iš savęs, bet iš Kristaus. Jei Šventąją Dvasią kartais vadiname graikišku vardu Paraclete („guodėja”), tai palaimintam Viešpačiui Jėzui širdis suteiks vardą Paraclesis („paguoda”). Jei Ji yra Guodėja, tai Jis – Paguoda.

Kodėl gi viskuo aprūpintas krikščionims turėtų liūdėti ir netekti vilties? Šventoji Dvasia maloningai sutiko būti tavo Guodėja. Ar tu, silpnas ir drebantis tikintysis, galvoji, kad Ji nepateisins Jai skirto švento pasitikėjimo? Ar tau atrodo, kad Ji ėmėsi to, ko negalės ar nenorės atlikti? Jei Jos ypatingas darbas yra guosti ir stiprinti tave, negi manai, kad Ji pamiršo, ką turi daryti, ar kad Jos meilė tau baigėsi? Ne, negalvok taip blogai apie švelnią ir palaimintą Dvasią, kurios vardas yra Guodėja. Jai patinka išlieti džiaugsmo aliejaus vietoj gedulo, duoti gyriaus drabužį vietoj apsunkusios dvasios. Pasitikėk Ja, ir Ji tikrai guos tave tol, kol gedulo namai bus uždaryti amžiams ir prasidės vestuvių puota.

/C. H. Spurgeon/

 

https://www.facebook.com/gyviejisaltiniai.lt

 

Bendrinti: