Jis stovės ir ganys

 

„Jis stovės ir ganys juos Viešpaties galia <...>“

Michėjo 5, 4

 

Kristus valdo savo Bažnyčią kaip Karalius Ganytojas. Jis turi aukščiausiąją valdžią ir ją išmintingai bei švelniai naudoja savo vargstančios ir mylimos kaimenės gerovei. Jis įsakinėja ir susilaukia paklusnumo, Jam paklūstama noriai – tai gerai prižiūrimų Jo avių paklusnumas Ganytojui, kurio balsą jos gerai pažįsta. Jis valdo meilės jėga ir gerumo galia.

Jis valdo realiai, praktiškai. Parašyta: „Jis stovės ir ganys“. Bažnyčios Galva aktyviai rūpinasi savo žmonių būkle. Jis nesėdi dangaus soste nieko neveikdamas ir nelaiko skeptro be reikalo. Ne, Jis stovi ir gano. Ganyti originalo kalba, panašiai kaip ir graikų kalba, reiškia „vesti kaimenę“, atlikti viską, ko reikalaujama iš piemens: vadovauti, prižiūrėti, apsaugoti, gydyti, slaugyti, maitinti.

Jis valdo nuolat, be pertraukų. Parašyta, kad „Jis stovės ir ganys“, o ne „Jis ganys, o vėliau atsisakys šios pareigos“, ne „Vieną dieną Jis dovanos prabudimą, o kitą – paliks savo Bažnyčią bevaisę“. Ne, taip nebus. Jo akių neužmerkia miegas, Jo rankos nenusvyra nuo nuovargio. Jo širdis be perstojo plaka meile, Jo pečiai nepavargsta nuo savo tautos naštų.

Jo valdymas veiksmingas: „Jis stovės ir ganys Jahvės galia“. Kur Kristus, ten ir Dievas; ką tik Kristus bedarytų, tai – Aukščiausiojo veiksmas. Kaip nuostabu prisiminti tiesą, jog Tas, kuris visokeriopai rūpinasi savo žmonėmis, yra pats tikrasis Dievas, prieš kurį priklaups kiekvienas kelis. Laimingi esame turėdami tokį Ganytoją, kuris buvo žmogus, todėl mus supranta, kuris yra mus ginantis Dievas. Garbinkime ir lenkimės prieš Jį, Jo kaimenės žmonės.

 

 

C. H. Spurgeon „Rytas ir vakaras. Kasdieniai skaitiniai“.

Rugpjūčio 19 d. Rytas

 

 

Bendrinti: