Pašventinimas

Kristus meldžia už savo mokinius šiais žodžiais: „Pašventink juos savo tiesa! Tavo žodis yra tiesa.“ (Jono 17, 17).

Galutinė tikrovė ir tiesa yra Viešpaties žodis. Jei krikščionybė neklysta ir Dievas yra visos kūrinijos bei paties žmogaus Kūrėjas, tuomet mūsų neturėtų stebinti šie Viešpaties Jėzaus žodžiai. Kas geriau, tiksliau ir objektyviau gali suvokti ir apreikšti tikrovę nei Jos Kūrėjas?

Dievo žodis - galutinė tikrovė ir tiesa - pašventina tuos, kurie priima ją ir ja gyvena. Ne objektai, vietos, ypatingi statiniai, kelionės, mūsų darbai, racionalizacijos, nuopelnai ar net ištvertos kančios mus pašventina, bet tik Dievo žodis.

Besimeldžiantis Viešpats dar kartą primygtinai kreipė savo mokinių mintis, kad klusnus dėmesingumas Evangelijos žodžiui turi galios pašventinti juos Dievo tiesa.

Malda: Viešpatie, padėk mums dėmesingai ir klusniai skaityti, klausyti ir laikytis Tavo žodžio. Suburk ir sukurk iš mūsų tikėjimo bei Tavojo Žodžio bendruomenę. Amen!

TIKĖTI,
PATIRTI
IR KEISTIS

#tikėtipatirtiirkeistis

Bendrinti: