Bendrijos kanonai tikėjimo ir mokymo klausimais

Vadovaudamasis Šventuoju Raštu ir aukščiau išvardintais tikėjimo simboliais (išpažinimais ir Naujuoju miesto katekizmu) Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių ir vyresniųjų susirinkimas (sinodas) tvirtina kanonus tikėjimo ir mokymo klausimais bei sprendžia kitus teologinius klausimus.

Patvirtinti ir Bendrijoje galiojantys kanonai:

Ganytojo etikos kodeksas (2012)

 

 

Bendrinti: