Istoriniai Reformacijos tikėjimo dokumentai (XVI - XVII a.)

Kadangi „Naujasis miesto katekizmas“ remiasi istoriniais Reformacijos laikų katekizmais ir tikėjimo išpažinimais, padedančiais geriau pažinti evangelinio tikėjimo šaknis ir ištakas, pripažįstame ir laikome naudingais mokymui kitus reformuotose bažnyčiose naudojamus tikėjimo dokumentus. Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija pritaria šiems tikėjimo simboliams tiek, kiek jie neprieštarauja Šventajam Raštui ir aukščiau išvardintiems Bendrijos mokymo kanonams. 

Heidelbergo katekizmas (1563 m.)

Antrasis šveicariškasis išpažinimas (1566 m.)

Vestminsterio tikėjimo išpažinimas (1647 m.)

Bendrinti: