Naujasis miesto katekizmas (2015 m.)

Šis trumpas, ekumeniškas ir teologiškai nugludintas katekizmas yra sudarytas, pasinaudojant „Kalvino Ženevos katekizmu“, „Vestminsterio trumpuoju“ ir „Didžiuoju katekizmais“, ypač — „Heidelbergo katekizmu“ su nuorodomis į šiuos ir kitus Reformacijos amžiaus tikėjimo simbolius. Jame atsispindi pamatinė teologinė struktūra, būdinga reformuotoms evangelinio tikėjimo bažnyčioms visame pasaulyje. Bendrija TIKĖJIMO ŽODIS laikosi šiame katekizme išdėstytų tiesų dėl to, kad šis katekizmas tinkamai perteikia Biblijos mokymą, dera su Reformacijos tradicija ir yra naudingas mokymui bažnyčiose, sekmadieninėse mokyklose, jaunimo, namų grupelėse bei šeimose. „Naujasis miesto katekizmas“ buvo sudarytas Gospel Coalition ir Redeemer Presbyterian Church atstovų anglų kalba ir yra bendras Lietuvos evangelikų reformatų, „Tikėjimo žodžio“ ir „Miesto“ bažnyčių leidinys lietuvių kalba.  

 

DIEVAS, SUKŪRIMAS IR NUOPUOLIS, ĮSTATYMAS

1. Kokia vienintelė mūsų viltis gyvenant ir mirštant? 

Ne kad mes patys esame sau šeimininkai, bet kūnu ir siela, gyvendami ar mirdami priklausome Dievui ir mūsų Gelbėtojui Jėzui Kristui. 

HK 1

Nė vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, — esame Viešpaties (Rom 14, 7-8).  

 

Daugiau skaityti: 

Naujasis miesto katekizmas (pdf formatu

Naujasis miesto katekizmas (interaktyvus)

Bendrinti: