Titulinis / Header menu / Archyvas / Mūsų jubiliejus

Aukštaitijos bendruomenių šventė

Kovo 3 d. Vilniaus bažnyčioje vyko Aukštaitijos bendruomenių šventė, į kurią susirinko broliai ir sesės iš dvylikos šio Lietuvos krašto Tikėjimo žodžio bažnyčių.

„Tikėjimo žodis“ – prasmingi žodžiai

Turbūt ne vienas esame tiek pripratę prie savo bažnyčios pavadinimo - „Tikėjimo žodis“, jog neretai jį išgirstame ar tariame kaip bereikšmę frazę (tam „pasitarnauja“ ir dažnai vartojami trumpiniai, tokie kaip „TŽ“, „btz“).

Maldos grandinė kovo mėnesį

PANEVĖŽIO TIKĖJIMO ŽODŽIO BAŽNYČIA
Poreikiai
- Už Panevėžio miestą ir kraštą, kad Viešpats visokeriopai jį laimintų. Te bažnyčia prisidės prie miesto gerovės kūrimo.

„Jėzau, išmokyk mus melstis..."

Šįkart jūsų dėmesiui siūlome pastorės Anželikos Krikštaponienės straipsnį iš mūsų bendrijos leisto žurnalo „Gyvasis žodis" (kuris buvo pradėtas leisti 1992 m., o jo tiražas tais metais siekė 10 000 egz.) 1996 m., Nr. 2 (13).