Vaikų Kalėdos

„Vaikų Kalėdos“ (Operation Christmas Child) – vienas iš organizacijos „Samariečio krepšys“ (Samaritan‘s Purse) vykdomų projektų. Tai yra unikali ir didžiausia tokio pobūdžio labdaros akcija visame pasaulyje. Jos tikslas - suteikti vaikams džiaugsmą ir viltį bei papasakoti Gerąją Naujieną apie Dievo meilę.

Prieš Kalėdas JAV, Kanadoje bei daugelyje Vakarų Europos šalių įvairios organizacijos ir bažnyčios, vaikai ir suaugusieji į spalvotu popieriumi apklijuotas batų dėžutes surenka dovanėles vaikams. Vėliau šios dovanėlės kartu su knygelėmis, pasakojančiomis apie Jėzaus Kristaus Evangeliją, yra siunčiamos į nepasiturinčias bei įvairias negandas patiriančias šalis. Taip šie žmonės išreiškia savo meilę ir rūpestį kitose šalyse gyvenantiems vaikams.

Projektas „Vaikų Kalėdos“ prasidėjo 1990 m., kai Rumunijos našlaičiams buvo išdalinta 5 000 dovanėlių. Nuo 1993 m. „Samariečio krepšys“ Kalėdų džiaugsmą padovanojo daugiau nei 30 milijonų berniukų ir mergaičių 125 pasaulio šalyse. Kiekvienas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas, pradedant Ronaldu Reiganu, taip pat paruošė savo dovanėlę „Vaikų Kalėdų“ akcijai.

Kokią veiklą vykdo organizacija „Samariečio krepšys“?

Samariečio krepšys“ yra Amerikoje įsikūrusi labdaringa nedenominacinė krikščioniška organizacija, teikianti įvairią pagalbą visame pasaulyje kenčiantiems žmonėms. Nuo 1970 m. „Samariečio krepšys" materialiai padeda atsakyti į skurstančių, nukentėjusių nuo karo, stichinių nelaimių, ligų ar bado žmonių poreikius bei dalinasi su jais Dievo meile per tikėjimą Jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Šiai organizacijai vadovauja žymaus evangelisto Bilio Greimo (Billy Graham) sūnus Franklinas Greimas (Franklin Graham).

„Vaikų Kalėdos“ Lietuvoje

„Samariečio krepšys“ kalėdines dovanėles į Lietuvą siunčia nuo 1998 metų. Mūsų šalies vaikams yra išdalinta virš 300 tūkstančių dovanėlių. Šiuo projektu siekiama, kad kiekvienas Lietuvos vaikas nors kartą būtų pradžiugintas tokia dovanėle. Kasmet bandoma pasiekti vis naujus, labiausiai nuskriaustus, stokojančius meilės, dėmesio, tėvų globos, sergančius ar kitaip kenčiančius vaikus.

„Vaikų Kalėdos“ jau aplankė daugybę vaikų globos įstaigų, ligoninių, mokyklų daugelyje Lietuvos miestų ir kaimų.

„Vaikų Kalėdos" - tai džiugi šventė ir vaikams, ir jų tėveliams, kurios metu vaikai gauna ne tik dovanėlę bei knygelę „Pati didžiausia dovana“, bet ir kviečiami dalyvauti evangelizacinėje programėlėje „Šauniausia kelionė“.

Ši labdaros akcija reikalauja daug nuoširdaus, pasiaukojančio darbo. Pagal susitarimą „Samariečio krepšio“ organizacija šį darbą patiki krikščionių bendruomenėms. Dovanėles iš „Samariečio krepšio“ Lietuvoje priima, sandėliavimą ir paskirstymą kitoms krikščionių bendruomenėms koordinuoja Lietuvos „Vaikų Kalėdų“ koordinatorių komanda, sudaryta iš įvairių krikščioniškų bendruomenių atstovų.

„Vaikų Kalėdos“ yra didžiausias ekumeniškai vykdomas labdaros projektas Lietuvoje. Taip vietinės tikinčiųjų bendruomenės, bendradarbiaudamos tarpusavyje ir su miestų bei rajonų savivaldybėmis, turi galimybę prisidėti prie socialinių problemų sprendimo.

Iki šiol projekte dalyvavo daugiau nei 100 bendruomenių, atstovaujančių įvairioms krikščioniškoms konfesijoms: „Tikėjimo žodžio“, baptistų, sekmininkų, katalikų, evangelikų liuteronų, metodistų, ortodoksų, reformatų, laisvųjų krikščionių, septintos dienos adventistų.

Kaip paruoštos ir kam skirtos dovanėlės batų dėžutėje?


Dovanėlės yra unikalios, nes jas ruošia skirtingi žmonės. Į dėžutes jie prideda įvairiausių naujų daiktų: žaislų, pieštukų, drožtukų, kreidelių, bloknotų, knygų, spalvinimo knygelių, vaikiškų higienos priemonių, vaikiškos bižuterijos, drabužėlių ir kt.

Dovanėlės ruošiamos atskirai berniukams ir mergaitėms bei skirstomos pagal amžių (nuo 2 iki 4 m., nuo 5 iki 9 m. bei nuo 10 iki 14 m.).

Šios dėžutės surenkamos, sukraunamos į dideles kartonines dėžes ir lėktuvais, sunkvežimiais ar laivais gabenamos į įvairias pasaulio šalis.

Pirmenybė gauti dovanėles teikiama vargšams, našlaičiams, sergantiems ar kitose kritinėse situacijose atsidūrusiems vaikams.

Atsiliepimai

Dėkojame už mūsų vaikams surengtą šventę, už gerumo pamokas bei dovanėles. Mūsų ugdytiniai suprato, kad tikrasis gerumas teikiamas be materialinio išskaičiavimo, kad pagalba, parama džiugina ir gaunančiojo ir duodančiojo širdis. Pedagogė

Mūsų mokykloje lankėsi ne vienos labdaringos organizacijos atstovai, bet tokių, kurie be materialinių dovanų atvežtų savo širdžių šilumą ir skleistų Dievo žodį bei Jėzaus meilę vaikams, neteko matyti. Pedagogai

Tai dvasinga ir gražiai organizuota popietė, kuri paliko malonų įspūdį dalyvavusiems tėveliams ir daug džiaugsmo vaikučiams. Ši šventė buvo vienas iš šviesos spindulėlių socialinių problemų turinčioms šeimoms ir jų vaikams. Vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotoja

Kiekvienas geras darbas vaiko šypsena paverčia pasaulį geresniu, gražesniu. Tikiuosi, kad vaikai gavę dovanų ir patys taps geresni, laimingesni, užaugs dorais piliečiais, taip pat susiras draugų visame pasaulyje. Seniūnijos darbuotojas

Ši akcija - tai jungtis tarp svetimų žmonių. Mes juk dažnai pamirštam, kad esam vienos Žemės vaikai, užsisklendžiame savyje ir negalvojam apie kitus. Smagu ne gauti dovanas, bet suvokti, kad kažkas nors vieną akimirką galvojo, kaip pradžiuginti kitą, nepažįstamą žmogų. Vaikai gimtąja kalba jau rašo laišką į tolimąjį kraštą, o mamai belieka išversti į kitą kalbą ir leisti vaikams kitame krašte nusišypsoti. Mama

Dabar patikėjau, kad yra žmonės, kuriems aš rūpiu, ir kad Dievas mane myli. Moksleivė

Šventė ir dovanėlės pranoko mano lūkesčius. Džiaugiuosi žinodama, kad yra tokių kūrybingų žmonių. Maniau, kad renginyje teks žiovauti iš nuobodulio, tačiau dabar nė trupučio nesigailiu atėjusi. Ačiū žmonėms, kurie rūpinasi kitais ir moka sukurti nors mažytį Kalėdų stebuklą. Moksleivė

Mano tėvelis miręs, o mama neturi darbo. Man mama nieko negalėjo nupirkti Kalėdoms dovanų. Jūsų dosnumas mus moko eiti teisingu keliu. Moksleivė

Niekas negalėjo manęs pradžiuginti. Aš buvau pakviesta į akcijos „Vaikų Kalėdos" šventę ir gavau dovanėlę. Išsipildė mano didžiausia svajonė - aš gavau lėlytę! Moksleivė

Kalėdiniai stebuklai nutinka ne tik Šv. Kalėdų naktį, bet turbūt kasdien ir kasnakt - tik mes ne visi ir ne visada juos pastebime. „Samariečio krepšio" dovanėlės buvo tikras stebuklas mano moksleiviams. Gaila, kad neįmanoma pakartoti tų susižavėjimo šūksnių, nuostabos pilnų akių ir šypsenų, puošusių vaikų veidus visą dieną. Pedagogė

Jūsų dovanos atnešė džiaugsmą į mūsų namus ir širdis. „Vaikų Kalėdos" - tiltas, kuris sujungia tolimų kraštų žmones, didelius ir mažus. Ūkininkas

Netveriu džiaugsmu, žinodamas, kad mano dovanėlė padėjo svetimoje šalyje gyvenančiam vaikui pasijusti mylimu ir reikalingu. Samuel Murrell, 10 metų berniukas, gyvenantis Brukline.