Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčia

 

 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Ukmergės tolerancijos centre, Vasario 16-os g. 11, Ukmergė
Sekmadieniais 14 val.
tel. +370 659 76977Pastorius:
Giedrius Ažukas
azukas.giedrius@gmail.com

Mob. 865976977, 860876423

Facebook puslapis

Tikėjimo žodžio bendruomenė Ukmergėje įsikūrė 1993 m. vasario mėn. po Vilniaus bažnyčios Lietuvos misijos surengtos evangelizacijos. Bendruomenė ilgokai neturėjo vadovo, ja rūpinosi Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios tarnai.

Bažnyčia buvo įregistruota 1997 m. kovo 1 d.

2011 m. bažnyčios vyresniąja buvo paskirta Genovaitė Kalkauskienė, o jai pasitraukus iš tarnystės dėl garbingo amžiaus, 2014 m vyresniąja tapo Neringa Jakeliūnienė, kuri atsistatydino iš pareigų 2021 m sausio mėn. Nuo 2021 m. vasario 6 d. LEBB sinodo sprendimu šios bažnyčios vadovo pareigos patikėtos pastoriui Giedriui Ažukui. Pamaldos vyksta kartą per savaitę ir kartą per savaitę tikintieji renkasi namų grupelėje.

2016 m. bendruomenė pakeitė pavadinimą ir tapo Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčia.

„Stengiamės artimiau susidraugauti su netikinčiaisiais, jiems padėti ir, progai pasitaikius, papasakoti apie Kristų. Mūsų tikslas –  siekti pažinti Jėzų Kristų ir Jo meilę, keistis ir pažinimą perduoti kitiems“, –  taip bendruomenės tarnystę apibūdino Genovaitė Kalkauskienė.

 

                                              


 
Bendrinti: