Utenos evangelinė bažnyčia


 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Donelaičio g. 10, Utena
Sekmadieniais 11 val.

Pastorius:
Darius Venslovas

Mob. +370 612 59402
darius.venslovas@gmail.com

1990 m. Utenoje vyko pirmoji evangelizacija, kurios metu įtikėjo apie 30 žmonių. Tais pačiais metais Kultūros rūmuose buvo surengta antroji evangelizacija – tuomet bažnyčia pirmą kartą viešai buvo pristatyta miestui. 1992 metais Utenos bažnyčia „Tikėjimo žodis“ buvo oficialiai įregistruota.

Vieni reikšmingiausių įvykių mūsų bendruomenėje – Evangelijos žygis 1995 ir 1996 metais. Po evangelizacinių susirinkimų naujai įtikėjusiems žmonėms, taip pat ir esamiems bažnyčios nariams iškilo poreikis ne tik klausytis Dievo žodžio, bet ir patiems juo dalintis, daugiau bendrauti tarpusavyje. Bažnyčioje gimė namų grupelės (ląstelės), kuriose ėmėme artimiau bendrauti, patarnauti vienas kitam, kartu švęsti įvairias šventes.

2017 m. bendruomenė pakeitė pavadinimą ir tapo Utenos evangeline bažnyčia.

Nuo 2001 m. bažnyčiai vadovauja pastorius Darius Venslovas. Bendruomenės administraciniams reikalams tvarkyti sudaryta taryba.

„Manau, kad kaip ir kitais amžiais, taip ir dabar šiuolaikinė bažnyčia turi nešti Kristaus žinią apie amžiną Dievo karalystę, į kurią patenkama per siaurus atgailos vartus, žinią apie išganymo kelią, apie tikėjimo kelionę. Tai yra Evangelijos skelbimas žodžiu ir darbais. Kiekviena karta patiria savitų iššūkių. Šiuolaikinėje postmodernioje visuomenėje gausu įvairios informacijos, veiklos, pasiūlymų, tiesos sampratų. Žmonės kupini ir nepagrįstų baimių. Tačiau pagrindinis bažnyčios vaidmuo išlieka tas pats – būti druska ir šviesa visuose kasdienio gyvenimo srityse: dvasinėje, socialinėje, politinėje, ekonominėje.“ (Pastorius Darius Venslovas)
                                              
Bendrinti: