Vievio evangelinė bažnyčia

 


 
Vievio evangelinė bažnyčia


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Vievio kultūros centre
Trakų g. 7
paskutinį mėnesio sekmadienį 16 val.Vyresnysis: 
Osvaldas Nenartavičius

Mob. +370 674 27243
osvaldas.n@gmail.com

Vievio mieste 1988 m. pirmasis įtikėjo Gintautas Gruzdys. Gintui dalinantis tikėjimo patyrimu, po metų jau būrėsi nedidelė grupelė tikinčių žmonių, kurie rinkdavosi drauge melstis, studijuoti Bibliją.

1991 m. kovo mėnesį vyko pirmieji evangelizaciniai susirinkimai Vievio kultūros namuose, kuriuose pamokslavo Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis" pamokslininkas Kastytis Matulionis. Tų pačių metų gegužės mėnesį vyko vandens krikštas Vievio ežere, kurio metu pasikrikštijo 25 žmonės ne tik iš Vievio, bet ir Lentvario bei Elektrėnų.

1991–1993 m. daugiau negu dešimt žmonių baigė Biblijos mokyklą Vilniuje. 1992 m. rudenį namų grupelėms dalijantis Gintautas Gruzdys išvažiavo tarnauti į Elektrėnus, o Vievyje grupelę pradėjo vesti dabartinis bažnyčios vyresnysis Osvaldas Nenartavičius ir Sigita Vasiliauskaitė.

Vievio bažnyčia „Tikėjimo žodis“ 1997 m. gruodžio 1 d. buvo įregistruota Teisingumo ministerijoje kaip juridinis asmuo.

Nuo 2000 m. Vievio bažnyčia kelerius metus dalyvavo projekte „Vaikų kalėdos“ ir išdalijo šimtus dovanėlių  aplinkui Vievį įsikūrusiuose kaimuose ir miesteliuose.

Šiuo metu bažnyčios susirinkimus ir namų grupelę lanko apie 15 suaugusių žmonių.

„Kai įtikėjome, mus labiau žavėjo Dievo jėgos pasireiškimai: išgydymai, išlaisvinimai, Dvasios dovanos. Bet krikščionims augant ir bręstant, vis svarbesni tampa meilės darbai. Kaip rašo ir apaštalas Paulius Pirmajame laiške korintiečiams 13 sk. 8 eil.: Meilė niekada nesibaigia. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. Tad ir mūsų bažnyčiai augant labiau ima traukti meilės patarnavimai aplinkiniams.“ (Osvaldas Nenartavičius)
                                              


 
Bendrinti: