Leidykla GANYTOJAS

Ši leidykla buvo įkurta 1992 m. kaip leidykla Tikėjimo žodis. Nuo to laiko ji išleido beveik šimtą lietuvių ir užsienio krikščionių autorių knygų: evangelinės ir teologinės literatūros, taip pat knygelių vaikams. Reikšmingiausias leidyklos darbas - suredaguotas ir išleistas Kosto Burbulio parengtas Biblijos vertimas, sulaukęs net septynių leidimų (1996, 1997, 1999, 2004, 2007, 2010 ir 2014 m.).

2016 m. leidykla pakeitė pavadinimą ir dabar tarnauja kaip leidykla GANYTOJAS. Jos išleistų knygų galite įsigyti elektroniniame Krikščioniškajame knygyne ir didesnių miestų bažnyčiose po pamaldų. Taip pat kviečiame apsilankyti leidyklos „Facebook“ puslapyje.
Toliau pristatome kelias leidyklos GANYTOJAS išleistas knygas.


THE SHEPHERD Publishing

Theological and evangelical literature
 
THE SHEPHERD publishing house (established in 1992) has published over 80 books by Lithuanian, Russian and English authors. The most significant of them is the translation of the Bible prepared by Kostas Burbulys. This Bible translation into Lithuanian was published seven times (1996, 1997, 1999, 2004, 2007, 2010, 2014).
   

BIBLIJA ARBA ŠVENTASIS RAŠTAS
(septyni leidimai)

RUOŠIAMAS NAUJAS IR ATNAUJINTAS LEIDIMAS
 

   

BIBLIJOS PASAKOJIMAI APIE JĖZŲ
(2018 m.)

Biblijos pasakojimai apie Jėzų“ – tai istorija, persipynusi per visus Biblijos įvykius. Kad suprastume šią istoriją, turime pažinti visą Bibliją.
Jos centre – Kūdikis, nuo kurio viskas priklauso. Visos istorijos – apie Nojų, Mozę ir karalių Dovydą – šnabžda Jo vardą. Jėzus – tarsi pamesta dėlionės detalė, kurią suradus visos kitos sugula į gražų paveikslą.

Knyga „Biblijos pasakojimai apie Jėzų“ puikiai parašyta ir meistriškai iliustruota.

Sally Lloyd-Jones yra garsi knygų vaikams autorė, puikiai perteikianti biblines tiesas. Ji parašė tris vaikiškas Biblijas, kurios tapo bestseleriais.

   
KAIP SKAITYTI IR AIŠKINTI BIBLIJĄ
Gordon D. Fee, Douglas Stuart
(2018 m.)

Mums dažnai tenka išgirsti tokius pareiškimus: „Biblijos nereikia aiškinti, pakanka tiesiog ją skaityti ir elgtis taip, kaip joje parašyta.“ Įprastai toks pastebėjimas išreiškia eilinių tikinčiųjų nepasitenkinimą „profesionalais“ – Biblijos tyrinėtojais, ganytojais, mokytojais ar Sekmadieninių mokyklų mokytojais, kurie aiškindami Bibliją neva „atima“ ją iš paprastų žmonių.
Jeigu aiškinimo tikslas yra tik atrasti akivaizdžią teksto prasmę, kam tada apskritai reikia aiškinti Šventąjį Raštą? Kodėl nepakanka tiesiog skaityti?

   
NAUJASIS MIESTO KATEKIZMAS
2015 m. (antras leidimas)

Naujajame miesto katekizme klausimų atsakymų forma išdėstytos pagrindinės evangelinio krikščioniško tikėjimo temos ir doktrinos. Leidinys parengtas, pasinaudojant Kalvino Ženevos, Vestminsterio trumpuoju ir Didžiuoju katekizmais, ypač – Heidelbergo katekizmu. Naujajame miesto katekizme perteikti ir šių didžiųjų Reformacijos amžiaus katekizmų lobiai bei įžvalgos, ir paliesti kai kurie tikėjimo klausimai, kylantys žmonėms šiandien.
Ištrauka iš pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus pratarmės Naujajam miesto katekizmui

Naująjį miesto katekizmą galite skaityti ir internete.
   

VESTMINSTERIO TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS (Westminster Confession of Faith)
2016 m.

Vestminsterio tikėjimo išpažinimas kuris kartą anglų kalba pasirodė 1647 metais. Šis presbiterijonų tikėjimo išpažinimas reformuotoje kalvinistinėje tradicijoje iki šių dienų jis yra vienas žinomiausių protestantiškų tikėjimo dokumentų.

Per 33 išpažinimo skyrius sistemingai aiškinamas evangelinis tikėjimas, paliečiamos visos svarbiausios teologijos temos, taip pat ir bažnyčios etiniai bei praktiniai klausimai, tokie kaip santuoka ir skyrybos.

Įvadą lietuviškam Vestminsterio tikėjimo išpažinimo leidimui parašė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kuratorius Holgeris Lahaine (I dalis), (II dalis).

Vestminsterio tikėjimo išpažinimas yra bendras Tikėjimo žodžio ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios leidinys.

   
TIKĖJIMO ŽODŽIO GIESMYNAS
2015 m. (trečias leidimas)
 

Šį Giesmyną sudaro sudaro 268 jums jau žinomi kūriniai, kurie iki šiol tebėra populiarūs, bei 111 naujų lietuvių ir užsienio autorių giesmių, nebuvusių antrajame Giesmyno leidime.

Tikimės, kad naujos giesmės praturtins bei atnaujins daugelio iš jūsų repertuarus, padės išlieti širdį Viešpačiui dar negirdėtais giesmių posmais. Pridursime, jog ankstesnio leidinio giesmes spausdiname kokybiškesnes: ištaisėme aptiktas klaidas, papildėme kūrinius trūkstamais posmais bei, jums pageidaujant, užrašėme giesmių tempus, kurie labai svarbūs tiems, kurie negirdėjo šių giesmių garso įrašų ar sceninio atlikimo. Kai kuriuos kūrinius pakeitėme tikslesniais šių giesmių variantais: pavyzdžiui, užrašėme originalią giesmės „Valdove didis“ melodiją, patikslinome kūrinių autorystę.

   

Krikščioniškos šeimos atstatymas
Džonas ir Polė Sandfordai 
2015 m. (antras leidimas)

Ne paslaptis, kad šeimos irimas - viena opiausių mūsų visuomenės problemų, taip pat ir tarp krikščionių.
Šioje knygoje autoriai, turintys per 30 metų sielovadinio darbo patirties, moko, kaip spręsti vedybines problemas ir šeimyninius konfliktus, vadovaujantis pasiaukojimu ir rūpinimusi kitais žmonėmis. Autoriai aptaria ne vieną reikšmingą šeimos gyvenimo sritį - vaikų auklėjimą, žmogaus seksualumą, bendravimo ir atleidimo svarbą, remdamiesi asmenine patirtimi pateikia praktiškų patarimų, kaip patenkinti visos šeimos poreikius.
Knygos ištraukos: I dalis, II dalis, III dalis

   
 

Kitokia meilė
Elena Kaminskienė
2014 m. (antras leidimas)

Kažkur giliai mumyse įrašytas jaudinantis amžinybės troškimas, tačiau žmogaus siela lyg nendrė linksta tai į vieną, tai į kitą pusę - čia prisipildo dangaus, čia, žiūrėk, išsenka ir sotinasi vien žemiškais potyriais, čia vėl išalkusi šaukiasi amžinojo Dievo...

Viliuosi, kad kadaise širdyje spurdėjusios, o dabar šios knygelės puslapiuose prisiglaudusios eilės prabils ir Jums, kviesdamos siekti amžinybės ir pažinti kitokią Meilę.
 
Autorė


   „Mokinystės kaina“
Dietrichas Bonhoefferis
2013 m.

Ką pašaukimas tapti Jėzaus mokiniu šiais laikais galėtų reikšti paprastam darbininkui, verslininkui ar valstybės tarnautojui? Ką Jėzus iš tiesų norėjo mums pasakyti? Kokia Jo valia modernybės žmogui? Remdamasis Kalno pamokslu, Dietrichas Bonhoefferis atsako į šiuos nesenstančius klausimus, kartu originaliai parodydamas „pigios" ir „brangios" malonės priešpriešą.

„Jeigu reikėtų įvardinti, kokia knyga labiausiai mane sustiprino, įkvėpė, atvėrė naujų įžvalgų ir tapo nepakeičiamu palydovu tikėjimo kelionėje, nedvejodamas pasakyčiau, jog tai Dietricho Bonhoefferio Mokinystės kaina. Šis autorius kaip niekas kitas sugeba įtaigiai ir aiškiai įprasminti teologiją krikščioniško gyvenimo kasdienybėje (Valdas Bačkulis, knygos redaktorius)

Knygos ištraukos: I dalis, II dalis, III dalis
   

 

 

 

Biblijos herojai Senajame Testamente
2012 m.

Šioje knygelėje vaikai trumpais pasakojimais supažindinami su pagrindiniais Senojo Testamento herojais ir turi galimybę nuspalvinti juos vaizduojančias iliustracijas. Biblijos herojų ir jų žygdarbių aprašymus parengė Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis" Paauglių lygos vadovė Jurgita Miloševičienė ir Sekmadieninės mokyklos vadovė Daina Saulytienė, iliustravo profesionalus dailininkas Martynas Juchnevičius. Knyga išsiskiria piešinių bei tekstų gyvumu.

 
 

 

 

 Murmeklis ir Bambeklis bei kitos pasakos 
Aurelija Umbrasienė
2011 m.


„Kai paėmiau į rankas Aurelijos Umbrasienės pasakas, nežinojau, ko tikėtis. Buvau skaitęs autorės straipsnių įvairiomis tikėjimo temomis, galėjau įvertinti, kad Aurelija puikiai suaudžia žodžius į margas argumentų gijas. Tačiau vaikams juk reikia net daugiau nei argumentų. Jiems reikia visiško sąžiningumo, nes jie labai jautriai reaguoja į bet kokį veidmainiavimą ar atsainumą. Į naujus knygų vaikams autorius visada žiūriu nepatikliai: ar jie atiduoda visą širdį, ar tik mano, kad vaikams lengviau „prastumti" istorijas.
Jau po pirmų skaitymo akimirkų abejonės pranyko. Tai tikrai pasakos. Tikrai parašytos širdimi. Tikrai atveriančios nuostabų Fantazijos pasaulį. Skaičiau neatsitraukdamas ir žavėjausi kiekvienos naujos istorijos gaivumu.
Andrius Navickas, Bernardinai.lt ir žurnalo „Kelionė" vyr. redaktorius, filosofijos mokslų daktaras
 
 


Сoоблазн и безумие
Гедрюс Саулитис
2010 г.

По словам автора: «Большая часть текстов родилась, когда я готовил «воскресный хлеб» для церкви... Но книга «Соблазн и безумие» не является лишь компиляцией раннее опубликованных статей. Я старался обратить внимание на вопросы, существенно важные для каждого, который стремится быть верным учеником Иисуса Христа. Также я рассматриваю проблемы общественности, церкви и служения. Мимо глаз не ускользает и отношение церкви к современной культуре и тенденциям потребительства. Обстоятельный анализ первой главы книги Деяний апостолов поможет читателю лучше осознать миссию церкви и ей бросаемые вызовы. Хотя, как я упоминал, содержание книги определяла забота пастыря о пастве, но Слово Божье я осознанно стараюсь передать таким образом, чтобы читатель ознакомился с некоторыми основами и терминами теологии.»
  
Maža plačios širdies tauta
Giedrius Saulytis
2010 m.


„Lietuvio sieloje užsimezgusi ir anglų kalba užgimusi mintis, vertėjų dėka vėl skambanti lietuviškai, kinta įgaudama naujų prasminių atspalvių. Kadangi skirtingos kalbos suponuoja savitus mąstymo būdus, lietuviškam mentalitetui skverbiantis į įvairias teologinio ir kultūrinio pasaulio erdves, gimsta originalios koncepcijos anglų kalba. Galbūt jas galima traktuoti kaip autentiškos lietuviškos evangelinės teologijos užuomazgas, su kuriomis galės susipažinti ne tik lietuviai. Knyga turėtų būti naudinga ne vien tyrinėjantiems Šventąjį Raštą, bet ir kiekvienam, ieškančiam atsakymų į esminius žmogaus egzistencijos klausimus“.  Autorius
 


 
Papiktinimas ir kvailystė
Giedrius Saulytis
2008 m.


Svarbiausia šios knygos tema - krikščionio kryžius, kančia ir išlaisvinimas. Taip pat gvildenamos bendruomeniškumo, bažnyčios ir tarnavimo problemos, bažnyčios santykis su dabarties kultūra, vartotojiškomis tendencijomis. Skaitytojas supažindinamas ir su kai kuriais teologijos pagrindais bei terminais. Knygai pratarmes parašė kun. Arūnas Pranciškus Peškaitis OFM, Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios klebonas, ir Tomas Šernas, evangelikų reformatų kunigas.
 


 
Šiuolaikinis krikščionis
John Stott

2009 m.

Krikščionys, rodos, susiduria su dilema: bažnyčių mokymai dažnai yra šimtmečių senumo, o tikėjimas paremtas tūkstantmečių senumo raštais bei įvykiais. Tačiau mes gyvename dabarties pasaulyje ir šią „seną“ Evangeliją turime skelbti šiandienos žmonėms. „Ar pajėgtume išsaugoti sveiką istorinį krikščionybės tapatumą, neatitrūkdami nuo savo amžininkų? Ar įmanoma Evangeliją perteikti įdomia, šiuolaikine kalba jos neiškreipiant ir juo labiau nesunaikinant? Ar galime vienu metu būti ir autentiški, ir naujoviški, ar turime pasirinkti viena arba kita?“, – klausia Johnas Stottas šioje knygoje. Ir įsitikinęs atsako: abu dalykai įmanomi. Nereikia rinktis. Autorius kviečia ugdytis „dvigubą klausymą": pagarbiai ir klusniai klausytis Dievo žodžio ir kritiškai bei jautriai klausytis pasaulio, kad galėtume jame skelbti Evangeliją.
Holger Lahayne
 


 
Motinystės paslaptys. Iš širdies į širdį
Sudarė N. Matiukienė, S. Aleksandravičienė
2008 m.


Tai unikali knyga, skirta padrąsinti, paguosti, sustiprinti mamas, auginančias vaikus. Ją sudaro 30 lietuvių krikščionių moterų (ir 2 vyrų) straipsniai, kuriuose kalbama apie pasirinkimą gimdyti ar ne, pačiai auginti vaikus ir kiek jų auginti. Knyga paliečia įvairius motinystės aspektus.
 


 
Keiskime gyvenimus mokydami
Howard Hendricks


Ši knyga skirta visiems tėvams, sekmadieninių mokyklų mokytojams, vadovams, pastoriams, auklėtojams, mokytojams ir mokiniams.
Jos autorius - vienas įtakingiausių ir autoritetingiausių šių dienų krikščionių pedagogų, pateikia septynis aiškius, išbandytus ir lengvai pritaikomus mokymo principus. Knygoje pateikiami ir pamokų planų modeliai pagal aptartus mokymo principus.
Howardas G. Hendricksas yra Dallaso Teologijos universiteto edukologijos fakulteto įkūrėjas, žymus šio universiteto profesorius, turintis garbės daktaro vardą, daugelio knygų autorius.
 

 


 

Krikščionio tapatybės ryškėjimas
Giedrius Saulytis
2001 m.


Šioje knygoje pateiktos pamokos aprėpia nemažai reikšmingų krikščioniško tikėjimo aspektų ir tuo pačiu gvildena esminius žmogaus egzistencijos klausimus.

 
                                        Katekizmas
Martynas Mažvydas

1993 m.
Dabartine lietuvių kalba


Kas pagimdė pirmąjį rašytą lietuvišką žodį? Troškimas skelbti kelią pas Dievą, tą patį Dievą, kuis davė lietuvių kalbą. Kokia buvo pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo priežastis? Tikėjimas ir meilė Dievui bei noras atverti Jo malonę ir jėgą, gerumą ir šlovę...
Į Lietuvą ateina nauja tikinčiųjų karta, nešanti paprastą Katekizmą ir jo jėgą kiekvienam žmogui. Tik ta tauta, kurioje Evangelijos žodis netrukdomai skelbiamas, turi vilties matyti gerovę, tik ta tauta, kuri „maloniai ir su džiaugsmu tą žodį prima“ ir „savo ūkiuose šeimyną moko“, „visa širdimi Dievo žodį myli“ bus „pašlovinta po akimis Dievo“ ir „visuose dalykuose palaimą turės“.
Leidėjų įžanga
 


Seminaras evangeliniam paveldui pažinti RYŠKIAUSI LIETUVIŲ REFORMATORIŲ PORTRETAI

Pranešėjos:
Habil. dr. INGĖ LUKŠAITĖ
Habil. dr. DAINORA POCIŪTĖ

2009 m.