Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius

Kontaktai:

Tel. 860876423, 865976977
Mob. tel. 860876423
El. paštas.giedriusazukas682@gmail.com

Tinklaraštis www.pamokslai.lt

Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastorius Giedrius Ažukas gimė 1967-04-04. Kristumi kaip savo Gelbėtoju patikėjo 1992-05-19 Kaune. Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastoriumi tarnavo 1994-11-24 – 1998-03-31 ir vėl tarnauja nuo 2014-09-10 iki šiol.

Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. Giedrius Ažukas studijuoja Evangeliniame Biblijos institute. Nuo 2011 m. jis taip pat lanko ir tarnauja Kauno Petrašiūnų parapijos kapucinų vienuolių įsteigtuose „Gailestingumo namuose“, nuo 2010 m. – Alytaus pataisos namuose (vyrų kalėjime). Pastorius rašo į interneto svetainę evangelija.lt, laikraštį „Ganytojas“, yra išleidęs dvi knygeles: „Pergalingas judėjimas“ (1996 m.) ir „Linkiu sėkmės“ (1997 m.), drauge su bendruomenės žmonėmis padeda maisto produktais remti sunkiai gyvenančias ir daugiavaikes šeimas bei vienišas mamas (nebūtinai lankančias bažnyčią).

Vedęs, su žmona Rasa užaugino tris sūnus Tadą, Edgarą, Matą ir dukrą Rebeką.

Apie savo susitikimą su Kristumi, tarnystę ir neatšaukiamą Jo meilę bei pašaukimą toliau liudija pats Giedrius Ažukas.

1992 m. gegužės 19 d. Kauno bažnyčioje „Tikėjimo žodis“ pamokslo metu išgirstas Dievo žodis ir gyvenimo pavyzdžiai aiškiai prabilo mano sąžinei. Suvokiau savo nuodėmes ir išgirdau, kad dėl jų buvo nukryžiuotas nekaltas Dievo Sūnus – Jėzus Kristus. Jis ne tik sumokėjo už mano nuodėmes, bet ir pasiėmė visas mano ligas. Ši žinia buvo tokia aiški ir lydima man nesuprantamos jėgos (šiandien suprantu, kad tai buvo  Dievo jėga, kaip Rom 1, 16 liudija Šventasis Raštas), kad aš ne tik atgailavau ir šaukiausi Jėzaus Kristaus, melsdamas gelbėti, bet buvau ir antgamtiškai išgydytas. Mano kairės kojos sąnarys po traumos buvo netaisyklingai suaugęs, todėl iki susitikimo su Kristumi šlubavau, koją sunkiai primindavau, o lankstant ties sąnariu smarkiai skaudėdavo, o po to susirinkimo nebejaučiau skausmo ir lioviausi šlubuoti.

Tuo metu aš prekiavau įvairiomis prekėmis (atsivėrus šalių sienoms, tokį darbą dirbo nemažai lietuvių), teko prekiauti Jugoslavijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje. Įtikėjęs po kelių mėnesių palikau prekybą, nes pajutau Dievo kvietimą tarnauti Jam. Pradėjau mokytis Kauno Biblijos mokykloje ir aktyviai įsijungiau į įvairias naujai gimusios bažnyčios Jonavoje tarnavimo sritis. Dievo žodis keitė mano vertybes, santykius šeimoje. Atsirado tikras pasitikėjimas, meilė, ramybė dėl ateities. Po įtikėjimo susilaukėme dar dviejų vaikų. Vėliau patyriau nemažą išbandymų ugnį, kurį laiką teko atsitraukti nuo tarnystės. Bet suprantu, kad Kristus, kartą pašaukęs, neatmeta savo tarnų, o visais įmanomais būdais jiems kalba apie pašaukimo ir tarnavimo Jo žmonėms svarbą: Juk Dievo dovanos ir pašaukimas neatšaukiami (Rom 11, 29). Jis yra bažnyčios Viešpats, taigi ir mūsų širdžių šeimininkas, o mes tik galime atsiliepti į Jo kvietimą arba jį atmesti ir nusisukti nuo Jo.

Žvelgdamas į savo gyvenimą, suvokiu, kad aš bėgau nuo Viešpaties kvietimo, bet Kristus sustabdė mane per savo žodį iš Evangelijos pagal Matą 25 skyriaus, priminęs apie užkastą talentą, ožius su avimis bei skirtumą tarp tų, kurie Jam tarnauja, ir tų, kurie netarnauja... Ta pati Dievo jėga, kuri atvedė mane prie Jo kryžiaus 1992 m., 2010 m. pažadino mano dvasią vėl būti su Kristumi, visur ir visada tarnauti Jam ir Jo mylimiems žmonėms, kad visi būtume išganyti ir pasiektume tiesos pažinimą. Taigi 1994-11-24 – 1998-03-31 tarnavęs Jonavos krikščionių evangelikų bažnyčios pastoriumi, iš Viešpaties malonės 2014 m. rugsėjo 10 d. vėl buvau paskirtas šios bažnyčios pastoriumi.

Man nepaprastai svarbus kiekvieno žmogaus asmeninis susitikimas su Dievu, kuris ir įkvepia toliau  gyventi sekant Kristumi, tikėjimas gyvu Dievo žodžiu, kuris veikia ir keičia žmogaus gyvenimą. Svarbiausias mūsų bažnyčios tikslas – visada išlikti ištikimiems Kristui bei Dievo žodžiui. Drąsiai teigčiau, jog bendruomenė tai puoselėja visus 24 jos gyvavimo metus. Nepaliauju dėkoti Viešpačiui už begalinę Jo meilę, kantrybę, ištikimybę ir neišsenkančią malonę, patiriamą gyvenant su Juo, sekant Juo ir tarnaujant Jam bei Jo žmonėms.

Su meile Kristuje pastorius Giedrius Ažukas
                                              

 
Bendrinti: