Rokiškio evangelinės bažnyčios vyresnysis

Kontaktai:

El. paštas:
rimas.rokiskis@gmail.com

Mob. +370 650 93267

Rimas Šablinskas gimė 1967 m. liepos 23 d. Misiūniškio km. Rokiškio r., darbininkų šeimoje.

1974 m. pradėjo lankyti Rokiškio 3-ąją vidurinę mokyklą. Baigęs 8 klases, mokslus tęsė Vabalninko žemės ūkio technikume, 1986 m. įgijo techniko-mechaniko specialybę. 1986-1988 m. tarnavo tarybinėje armijoje. Praėjus metams, ieškodamas Dievo valios savo gyvenime, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Besimokydamas ir padedamas dvasios vadovų išsiaiškino, jog ne į tą "vežimą" įsėdęs. 1990 m. pavasarį grįžo namo. 1991 m. vedė.

Trokšdamas dalintis krikščioniškomis vertybėmis, dvejus metus dėstė tikybą Rokiškio r. Kazliškio aštuonmetėje mokykloje.

1993 m. liepos mėn. atgimė iš aukšto ir nuo to laiko su žmona tapo Rokiškio bažnyčios "Tikėjimo žodis" lankytoju, o vėliau ir nariu.

1995 m. baigė Vilniaus bažnyčios "Tikėjimo žodis" Biblijos videomokyklą, o 2000 m., baigęs Tarnystės mokyklą, buvo paskirtas Rokiškio bažnyčios vyresniuoju.

Rimas pamokslauja Rokiškio ir kitose "Tikėjimo žodžio" bendruomenėse. Ir asmeniškai, ir kartu su Rokiškio bendruomenės tikinčiaisiais dalinasi Evangelijos žinia savo mieste ir rajone.

Dirba UAB "Rokiškio vandenys" vandens apskaitos prietaisų kontrolieriumi.

Su žmona Inga turi sūnų Luką.