Anykščių krikščionių evangelikų bažnyčios vyresnioji

Kontaktai:

Mob. tel. 8 656 49463
El. paštas venteraitiene@gmail.com
Puslapis Facebooke

 

Birutė Venteraitienė gimė 1966 m. gegužės 26 d. Salų miestelyje Rokiškio rajone. 1984 m. baigė Anykščių A. Vienuolio vidurinę mokyklą. 1987-1993 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo bibliotekininkės-bibliografės specialybę.

Birutė nuo vaikystės buvo auklėjama katalikiškai ir nuo mažų dienų ją domino tikėjimo klausimai. Evangeliją pirmą kartą išgirdo 1990 m. gruodį, kai Anykščių kultūros rūmuose vyko pirmieji evangelizaciniai susirinkimai. 1991 m. sausį Birutė prisijungė prie besikuriančios Anykščių Tikėjimo žodžio bažnyčios.

Trokšdama pažinti Viešpatį Jėzų Kristų bei Jam tarnauti Birutė baigė Biblijos bei Tarnystės mokyklas. Nuo 2001 m. rudens ji pamokslauja Anykščių bei kitose Aukštaitijos krašto evangelinėse bendruomenėse.

2006 m. Pastorių tarybos sprendimu Birutė paskirta Anykščių  krikščionių evangelikų bažnyčios bažnyčios (anksčiau — Tikėjimo žodis) vyresniąja.

Nuo 2010 m. studijuoja teologiją EBI Šiaulių studijų centre.

Nuo 2014 m. Troškūnuose veikiančiuose Savarankiško gyvenimo namuose Birutė Venteraitienė veda namų grupę ten gyvenantiems senjorams. Jos straipsniai skelbiami Tikėjimo žodžio interneto svetainėje evangelija.lt ir laikraštyje „Ganytojas“.

Birutė ištekėjusi, nuo 2011 m. su vyru Gintaru augina globotinę Rimantę.

Su bendruomenės nariais ir lankytojais išgyvename visokius laikotarpius. Sekti Kristumi padeda tikėjimas bei Dievo žodžio pažinimas. Iš visos širdies Viešpačiui norisi dėkoti, kad Jis guodžia, stiprina, veda ir išlaiko mus didžiausių gyvenimo audrų metu, - šiais žodžiaisBirutė apibūdina savo tarnystę.
                                              

 
Bendrinti: