Reikia tavęs!

Galbūt širdyje jaučiate tylų raginimą tarnauti, bet nedrįstate pradėti? NEABEJOKITE!
Valdote plunksną, bet nežinote, kur šis gebėjimas galėtų praversti? JŪSŲ REIKIA
Priklausote nedidelio miesto ar miestelio bendruomenei? JŪSŲ REIKIA YPATINGAI
Išmanote technologijas, komunikacijos subtilybes arba dizainą? TIESIOG NUOSTABU!

Medijų tarnavimas kviečia bendradarbius. Štai kelios sritys, kuriose drauge galėtumėte jį praturtinti:

  • Sekti LEBB naujienas Lietuvoje – kas savaitę peržiūrėti Bendrijos bažnyčių (Kauno, Panevėžio, Naujosios Akmenės, Alytaus ir kt., susidomėjusiems pradžiai pasiūlysime svetainių sąrašą) „Facebook“ puslapius, regionų laikraščius – taip nepraleisime naujienų, svarbių visai Bendrijai.
  • Sekti Lietuvos krikščioniškus renginius – kas savaitę peržvelgti atitinkamus „Facebook“ puslapius, įvairius krikščioniškus interneto portalus ir svetaines (bernardinai.lt. ref.lt, reformacija.lt), krikščioniškų organizacijų puslapius (https://www.orkestras.org/, Lietuvos krikščionių studentų draugija) (susidomėjusiems pradžiai pasiūlysime svetainių sąrašą) ir atrinkti renginius, kuriuos galbūt verta paskelbti.
  • Stebėti kalendorių ir išversti ar parengti trumpas žinutes apie krikščionybei svarbias datas, sukaktis (tokias, kaip Narnijos kronikų 70-metis arba Dž. Bunjano „Piligrimo kelionės“ sukaktis.
  • Reguliariai parengti ir skelbti geras krikščioniškas mintis arba Šventojo Rašto eilutes feisbuke (meniškai apipavidalintas arba nebūtinai).
  • Prisidėti kuriant Vaikų tarnavimo išteklių saugyklą.
  • Prisidėti platinant nemokamą „Ganytoją“ – savo miesto nameliuose bibliotekose, kaimynams, o gal dar kur nors?
  • Siūlyti idėjas, kaip gerinti internetinių išteklių žinomumą.
  • IR ŽINOMA RAŠYTI – dalytis prakalbusia Šventojo Rašto eilute, paliudyti apie Dievo veikimą savo ar artimųjų gyvenime, eilėmis, prozos vaizdeliu. Nesijaudinkite dėl klaidų ar netobulumų, redakcija jums padės.
  • Tai, ką turite savo širdyje...

Šitą turtą mes laikome moliniuose induose, kad būtų aišku, jog visa viršijanti jėgos apstybė iš Dievo, o ne iš mūsų (2 Kor 4, 7). Dalykimės juo.

Rašykite: ganytojas.btz@gmail.com; mewdaniela@gmail.com

Bendrinti: