Maldos kryptys balandžio–birželio mėn.

Kviečiame visus drauge melstis:

  • už valdžias (pagal 1 Tim 2, 1–2: Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.) ir artėjančius rinkimus, kad būtų išrinkti žmonės, kurie sąžiningai tarnautų eidami jiems patikėtas pareigas ir būtų atviri pozityviems pasikeitimams;
  • už šeimas: kad sutuoktiniai būtų vienas kitam atsidavę ir savo gyvenimo pavyzdžiu mokytų vaikus; kad Dievas gręžtų tėvų širdis į vaikus ir vaikų – į tėvus: Elijo dvasia ir jėga jis eis pirma Viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir neklusniuosius į teisiųjų nusistatymą, kad parengtų Viešpačiui paruoštą tautą (Lk 1, 17);
  • už Bendrijos tikinčiuosius – kad atsinaujintų asmeniniai santykiai su Viešpačiu: kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia beribė Jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai (Ef 1, 17–19)
  • už vasaros pabaigoje vyksiančią Vienybės šventę.

Gabrielius Lukošius
Nuotraukos autorius Hasan Albari