Apie skyrelį PAGRINDAI

Kas yra Dievas? Kaip ir kodėl Dievas mus sukūrė? Kas yra nuodėmė? Ar įmanoma išvengti bausmės ir sulaukti Dievo palankumo? – panašūs klausimai kyla ne vienam Dievo ieškančiam, neseniai Jį įtikėjusiam ar net ir seniau tikinčiam žmogui. Glausti atsakymai į juos su atitinkamomis Šventojo Rašto eilutėmis pateikti šiuolaikiniame evangeliškame katekizme – Naujajame miesto katekizme. Visgi svarbu atminti, kad ne tuščiai eunuchas kalbėjo evangelistui Pilypui: Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina?! (Apd 8, 31)...

Šiame skyrelyje PAGRINDAI surinkti Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių ir pamokslininkų straipsniai, išsamiau aiškinantys evangeliškosios krikščionybės pagrindus pagal Naujojo miesto katekizmo klausimus. Skyrelis pildomas.

Kokia vienintelė mūsų viltis gyvenant ir mirštant? Ne kad mes patys esame sau šeimininkai, bet kūnu ir siela, gyvendami ir mirdami, priklausome Dievui ir mūsų Gelbėtojui Jėzui Kristui. Nė vienas iš mūsų negyvena sau ir nė vienas sau nemiršta. Jei mes gyvename, gyvename Viešpačiui, ir jeigu mirštame, Viešpačiui mirštame. Todėl, ar mes gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties (Rom 14, 7–8).