LEBB pastorių tarybos informacija apie planuotų renginių pasikeitimus

Brangūs broliai ir seserys Kristuje! Jau beveik du mėnesius Lietuvoje tęsiasi karantinas, ir vieni kito veidus matome tik kompiuterių, telefonų ar planšetinių kompiuterių ekranuose, o balsus girdime iš jų garsiakalbių. Kaip pastebėjo išmintingasis Ekleziastas: Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi... laikas apkabinti ir susilaikyti nuo apkabinimo (Ekl 3, 1.5). Taigi, dabar toks laikas, kai negalėjome, o kol kas dar ir negalime daryti to, kas svarbu mums, krikščionims – dalyvauti bažnyčios pamaldose, apsikabinti, dalintis bendra  regima Viešpaties Duona ir Taure. Vieni šiame užsitęsusiame laike vis dar atrandame Jo maloningumą, kitiems jis jau prailgo ir norisi kažką keisti, daryti. Kaip ten bebūtų, mūsų kantrybę šis laikas tikrai ugdo. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi ( Mt 5, 41) – tesustiprina mus ir šie Viešpaties žodžiai, jeigu karantinas dar užsitęs. Jie kalba apie romumą ir kantrumą tam tikriems valdžios nurodymams ir paliepimams.

2020 m. gegužės 5 d. vykusiame virtualiame Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pastorių tarybos posėdyje buvo aptarta esama situacija ir, atsižvelgiant į ją, nuspręsta atšaukti arba perkelti 2020 m. suplanuotus Bendrijos renginius.

Kaune nebeįvyks gegužės 16–17 d. numatyta Kauno krašto konferencija su pastoriumi – vyskupu iš Rusijos Nikolajumi Zaluckiu. Su juo susiekęs pastorius Giedrius Ažukas kvietė vyskupą atvykti į Lietuvą, kai leis geopolitinė padėtis – vėlyvą šių metų rudenį ar kitais metais.

Birželio 6 d. Panevėžyje suplanuotas Apologetikos seminaras su Steffanu Gustavsonu ir Andy Bannisteriu dėl karantino perkeliamas į 2021 metus, data kol kas nežinoma. Be to, kviečiame dalyvauti internetiniame seminare, kurį ves tie patys kalbėtojai. Seminaras vyks birželio 4 d., 16 val. (trukmė 1,5 val.), anglų kalba, be vertimo į lietuvių kalbą. Dėl nuorodos ir prisijungimo duomenų kreipkitės į Panevėžio evangelinę bažnyčią (linkyte.sigita@gmail.com).

Europos lyderių forumas (ELF) šiemet vyks internetu, gegužės 22–28 dienomis (https://euroleadership.org/elfonline). Seminaras vyks anglų kalba. Gera naujiena ta, kad šiemet visi dalyviai gali registruotis ir dalyvauti nemokamai – daugiau informacijos rasite spustelėję pirmiau pateiktą nuorodą arba teiraukitės Elenos (elena.btz@gmail.com). Taip pat džiugu, kad organizatoriai pakvietė mūsų bendrijos vadovą, pastorių Gabrielių Lukošių tarti įžanginį žodį nacionaliniame susirinkime.

Atsižvelgiant į užsitęsusią pasaulinės pandemijos situaciją, bei karantiną mūsų šalyje, LEBB pastorių taryba nusprendė šiemet Vienybės šventės nerengti (kuri buvo numatyta š. m. birželio 26–28 d.). Šventė, Sinodui pritarus, bus surengta kitais, 2021 metais birželio mėnesį. 

Viešpaties malonė ir ramybė telydi kiekvieną. Jūsų elgesys tarp pagonių tebūna kilnus, kad jie (...) pamatę jūsų gerus darbus, imtų šlovinti Dievą aplankymo dieną. Būkite klusnūs kiekvienai žmonių valdžiai dėl Viešpaties (...). Elkitės kaip laisvi; ne kaip tie, kurie laisve pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai (1 Pt 2, 13–16).

 

LEBB pastorių tarybos informacija