Nesuprasta padėtis

Evangelijoje pagal Joną papasakotas Jėzaus ir jo brolių pokalbis. Daugeliui iš mūsų gali kilti klausimas, ar Jonas rašo apie Jėzaus brolius, ar apie pusbrolius. Kad ir kaip galvotume šiuo klausimu, evangelistas Jonas rašo, jog artėjant vienai iš kasmečių švenčių Jėzaus broliai ragino jį keliauti iš Galilėjos į Jeruzalę, kad daugiau žmonių pamatytų jo daromus darbus ir jis taptų populiaresnis. Jo broliai netikėjo, kad Jėzus yra išpranašautasis Izraelio karalius.

Tai, kaip Jėzus atsakė savo broliams, gali sukelti daug klausimų skaitantiems šį Jono pasakojimą: Mano laikas dar neatėjo, o jums laikas visada tinkamas. Pasaulis negali jūsų nekęsti, o manęs jis nekenčia, nes Aš liudiju, kad jo darbai pikti. Jūs eikite į iškilmes. Aš į šitą šventę neisiu, nes mano laikas dar neatėjo (Evangelijos pagal Joną 7 skyriaus 6–8 eilutės).

Ką Jėzus turėjo omeny, sakydamas, jog pasaulis negali nekęsti jo brolių, o jo nekenčia? Kaip turėtume suprasti Jėzaus žodžius, kad jis liudija, jog pasaulio darbai yra pikti?

Negi iš tiesų visos tarpusavyje kovojančios žmonių grupės telpa į tą vieną žodį „pasaulis“, ir, nežiūrint skirtingų požiūrių, nemeta esminio iššūkio žmonijos blogiui?

Koks esminis žmonijos bruožas daro ją tuo pasauliu, apie kurį Jėzus liudija, kad jo darbai pikti?

Šventasis Raštas atsako į šiuos klausimus, atverdamas labai nemalonią ir skaudžią tiesą apie mus. Visi žmonės savo prigimtimi yra Kūrėjo priešai. Savo troškimais, siekiais ir mintimis jie priešinasi tam, kas iš tiesų dora ir teisinga. Juk mes neateiname į šį pasaulį galvodami, kad mylėti savo Kūrėją visa širdimi, siela, protu ir jėgomis, o šalia esančius žmones – kaip save yra vienintelis teisingas gyvenimo būdas. Girdėdami šiuos Kūrėjo įsakymus paprastai matome juos kaip mums primestą tvarką ir nemanome, jog toks mūsų požiūris yra mirtinas nusikaltimas. Melą vadiname tiesa ir labai supykstame, jei kas nors mums tai parodo.

Tačiau, kol nesuvokiame ir nepripažįstame realios savo padėties, į Kristaus mirtį ant kryžiaus už mūsų nuodėmes žiūrime, kaip į keistą legendą ir galvojame panašiai kaip jo broliai, kad Jėzus – tai dar vienas įtakos siekiantis religinis veikėjas.