Pašauk, ir Aš ateisiu

Pašauk, ir Aš ateisiu

Nerijus Drūlia

O Dieve mano, kaip sunku...
Kaskart vis rūpesčiai ir bėdos.
Vos imu stotis, vėl krentu,
Širdis neranda ramios vietos...

 

Ir pasigirdo balsas iš dangaus:
Tavęs taip niekas nemylės!
Ir prie savęs švelniai neglaus,
Neviltyje vilties nesės!

 

Kad ir kur būtum, šauk mane,
Ir Aš tau pažadu
ateisiu,
Prisėsiu prie tavęs šalia
Ir žodžius tavo išklausysiu.

 

Tu esi mano nuo pradžios,
Todėl žinau tave gerai.
Ir kiek plaukų tau ant galvos,
Aš suskaičiavęs jau seniai.

 

Tad eik gyvenimu džiaugsme,
Išmok ir pamokas manas.
Keliauki Dvasioj, Tiesoje

Tai amžinybėn tave ves.

 

Tavęs aš niekad nepaliksiu,
Dalia našlaičio tau nebus.
Pašauk mane, ir Aš ateisiu
Į tavo širdį ir namus.


 

Elena Kaminskienė

Šukės

Jeigu mano vargana širdis
Nesibels į tavo liūdną širdį, -
Joj per amžius karaliaus ruduo,
Ilgesiu šalikeles nugirdęs...

 

Jeigu tavo sužeista širdis
Nesibels į mano menką širdį, -
Pasalūniškai užklups žiema
Ir speigu priklydėlius nudilgys...

 

Savo Viešpaties širdies šukes,
Tūkstančiuos gyvenimų pažertas,
Vis renku ir nesustoju belst:
Jos plakimui aš ir tu sutvertas.