Utenos evangelinės bažnyčios pastorius
Kontaktai:

Mob.: 8 612 59402
El. paštas: darius.venslovas@gmail.com

Darius Venslovas gimė 1969 m. rugsėjo 13 d. Raseinių mieste. Lankė 2 - ąja vidurinę mokyklą. Baigęs 8 klases, įstojo mokytis į Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, 1988 m. įgijo miškininko profesiją. 1988-1989 m. tarnavo tarybinėje armijoje.

Grįžęs iš armijos užsiiminėjo prekyba, važinėjo į Rusiją, Lenkiją. Vaikystės ir verslo draugo apgautas, nusprendė ir pats apgaudinėti kitus, todėl pasuko nusikaltėlių keliu. Neilgai trukus, už padarytą nusikaltimą buvo sulaikytas ir nuteistas kalėti Vengrijoje. Svetimoje šalyje, nemokėdamas kalbos, likęs be draugų ir artimųjų, pradėjo šauktis Dievo. Kalėjimą lankė reformatų bažnyčios misionieriai. Vienas iš jų, pamatęs verkiantį jaunuolį, priėjęs paguodė: "Neverk, tu dar būsi reikalingas Lietuvai" ir padovanojo Dariui evangeliją pagal Luką. Nuo šio momento jo gyvenimas pradėjo keistis. Tai įvyko 1993 m. pavasarį. 1995 - 1996 m. kalėjime  Darius baigė Biblijos kursus, nuolat lankė misijos susirinkimus.

Sugrįžęs į Lietuvą 1997-1998 m. mokėsi Vilniaus bažnyčios "Tikėjimo Žodis" Biblijos mokykloje, 1999 - 2000 m. baigė Tarnystės mokyklą.

Nuo 2001 metų tarnauja Utenos bažnyčios vyresniuoju, o  2008 m. ordinuotas pastoriumi.

1998 m. Darius vedė. Kartu su žmona Ina augina 4 vaikus: Benjaminą, Juozapą, Abigailę ir Elžbietą.

2006 m. baigė Utenos kolegiją ir įgijo socialinio pedagogo specialybę.

Šiuo metu studijuoja teologiją Lietuvos Evangeliniame Biblijos institute.