Ištrauka iš Naujojo miesto katekizmo įžangos

Naujojo miesto katekizmo leidimas mūsų bendrijai svarbus dėl kelių priežasčių. Pirma, šiame katekizme pateikiama pagrindinių evangelinių doktrinų santrauka, atitinkanti Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ mokymo tiesas. Antra, šis katekizmas  naudingas mokymui – tiek asmeniškai gilinantis į Šventojo Rašto doktrinas, tiek pamokslaujant ir mokant Dievo žodžio bažnyčiose, sekmadieninėse mokyklose, jaunimo bei namų grupėse. Trečia, šis katekizmas sudarytas, pasinaudojant  Kalvino Ženevos katekizmu, Vestminsterio trumpuoju ir Didžiuoju katekizmais, ypač – Heidelbergo katekizmu, ir jame pateiktos nuorodos į šiuos bei kitus Reformacijos amžiaus tikėjimo dokumentus – tai suteikia galimybę dar geriau pažinti evangelinio tikėjimo ištakas. Galiausiai Naujasis miesto katekizmas – tarsi jungiantis tiltas, suteikiantis galimybę rasti bendrą susikalbėjimo erdvę skirtingų evangelinių bažnyčių krikščionims ir bylojantis apie vaisingą bendrystę bei teologinę brandą.  

Manau, jog mums, moderniesiems evangelikams, Naujasis miesto katekizmas yra Dievo pagalba aiškiau suprasti pagrindines krikščioniško tikėjimo tiesas, atrasti sąsajas su evangeline tradicija ir sąmoningiau tarnauti Viešpačiui Jėzui.

Gabrielius Lukošius