Sekminių miestas (galerija)

„Šiauliai – Sekminių miestas!“ – su tokia mintimi prieš dvi savaites br. kun. Vidas Sejata aplankė beveik visas Šiaulių miesto (katalikų ir evangelikų) bažnyčias ir bendruomenes, pakviesdamas šiais metais švęsti Sekmines kartu – po atviru dangumi, Talkšos ežero pakrantėje.

Ši krantinė yra naujai sutvarkyta rekreacinė miesto zona – labai pamėgta šiauliečių poilsio vieta. Čia stovi didžioji Šiaulių lapė, kuri traukte traukia miesto šeimas, vaikus, jaunimą…

Nemažai bažnyčių pastorių ir kunigų atsiliepė į pakvietimą ir pritarė minčiai, kad tik Šventoji Dvasia – gyvasis Dievas dovanoja bažnyčioms vienybės pojūtį. Šventoji Dvasia nuolat keičia savo Bažnyčią – Kristaus kūną kiekviename amžiuje bei atnaujina žemės veidą, laimina miesto gyvenimą, kai krikščionys sutaria ir myli vieni kitus.

Šių minčių ir vidinės liepsnos vedami gegužės 25 d. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre susitiko bažnyčių ganytojai ir miesto meras Artūras Visockas bei miesto tarybos narys Gediminas Beržinis. Pokalbyje ir maldoje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, stačiatikių dvasininkas Olegas Štelmanas, katalikų bažnyčios kunigai Vidas Sejata, Arūnas Jankauskis, Saulius Paliūnas, bažnyčios Tiesos žodis pastorė Anželika Krikštaponienė ir jos vyras Aidas Krikštaponis, Laisvųjų krikščionių bažnyčios pastorius Valdas Vaitkevičius, Šiaulių Veikliųjų žmonių bendrijos vadovas Valdemaras Griškevičius ir bažnyčios Eklezija atstovas Svajūnas Cibulskij. Atmosfera pasižymėjo betarpiškumu, broliškumu ir draugiškumu. Kalbėdamiesi džiaugiamės atvira bendryste, nuoširdžiai nagrinėjome pašaukimo, tikėjimo ir Šventosios Dvasios vaidmens klausimus, dalijomės dvasinėmis praktikomis. Neoficialioje atmosferoje aptarėme šventės koncepciją, sulaukėme mero palaikymo mieste švęsti krikščioniškąjį dvasingumą. Taip pat svarstėme: „O gal Šventosios Dvasios laukimas Sekminių išvakarėse susirinkus visiems tikintiesiems kartu gali tapti nauja miesto tradicija?“ 

Susitikimo metu jautėme, kaip Šventoji Dvasia pripildė visus susirinkusius. Tris valandas trukusi bendrystė baigėsi malda Tėve mūsų bei renginio organizacinės komandos suformavimu. Dvasiai atėjus, tarsi išnyko konfesiniai skirtumai – visi jautėmės tiesiog broliais ir seserimi, Dievo šeimos vaikais. Šį pojūtį norėjosi perkelti į šventę, kad ir tikintieji išgyventų dvasios vienybę.

Savaitę prieš Sekmines ekumeninė organizacinė komanda du kartus susitiko bažnyčios Tiesos žodis raštinėje. Vienybės ir maldos dvasioje sudėliojome šventės programą atsižvelgdami į tai, kuo kiekviena dalyvaujanti bažnyčia yra apdovanota. Tačiau pagrindinė vienijančia jėga tapo meilė, Šventosios Dvasios laukimas, bendro Dievo patyrimo troškimas. Įdomus faktas, kad išrinktų renginio vedėjų, kun. Vido ir past. Anželikos, organizacinės komandos dalyviai prašyte prašė pasiduoti Šventosios Dvasios inspiracijai ir spontaniškumui šventės metu. Pasiruošimo dienomis ne kartą prisiminėme Šventosios Dvasios prabudimą, vykusį Lietuvoje XX a. dešimtajame dešimtmetyje.

Birželio 3 d., Sekminių išvakarėse tikintieji iš maždaug dešimties Šiaulių miesto bažnyčių susirinko švęsti Dvasios nužengimo šventės Talkšos ežero krantinėje. Gerą pusvalandį prieš renginį Šiaulių bažnyčios Tiesos žodis jaunimo šlovinimo grupė 4U (Tau) jau kaitino dvasinę laukimo atmosferą. Krantinėje žmonės būriavosi aplink giedančius. Bažnyčių tikintieji, jų dvasininkai rinkosi švęsti Sekminių. O iš Šv. Jurgio bažnyčios atėjo būrys tikinčiųjų giedodami džiaugsmingas šlovinimo giesmes, nešdami skaidrias pastelinių spalvų šilko vėliavas ir fakelus – skirtingų Šventosios Dvasios charizmų ir ugnies liežuvių simbolius… Atmosfera pulsavo laukimu, kas vyks... Visi laukėme Sekminių stebuklo… Juk pirmą kartą organizavome tokį renginį kartu.

Mes, renginio vedėjai Vidas ir Anželika, paprastai, betarpiškai, tarpusavyje kalbėdamiesi pristatėme renginio sumanymą, idėją ir viziją: Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje (Apd 2, 1), jie laukė Šventosios Dvasios, kaip Jėzus jiems buvo prisakęs. Taip pat pristatėme dvasinio šventimo dalis: šlovinimą, Žodžio liturgiją ir liudijimus. Raginome visus nuoširdžiai, paprastai dalyvauti šventėje, laukti Šventosios Dvasios pripildymo, šlovinti ir garbinti Dievą visa širdimi, judėti laisvu judesiu, šokti rateliuose… Žmonės geranoriškai prisijungė ir, skambant šlovinimo bei garbinimo giesmėms, krantinė prisipildė giedojimo garsų, žmonių džiugesio, vaikų klegesio, lengvo judesio. Susirinkusiųjų būryje matėme skirtingų tautų, amžiaus ir konfesijų žmones, tačiau įvairumas ir netikėtumo laukimas akivaizdžiai bylojo Dvasios vienybę.

Pradžioje giesmes atliko Arnoldas Jalianiauskas (LKB), Dominikonų jaunimo ansamblis, Tiesos žodžio bažnyčios jaunimo grupė. Vėliau susirinkusiuosius džiaugsmingai pasveikino bažnyčių vadovai, ragindami būti atviriems pripildančiai Dvasiai, atskleisdami Sekminių sąsajas su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu, kvietė nešiotis Sekminių stebuklą – Šventąją Dvasią širdyse, laiminti miestą, kuriame gyvename, ir būti Dvasios galia Kristaus pranašais bei liudytojais savo kartos žmonėms. Kiekvienas dvasininkas po pasisakymo atnešė skirtingos spalvos vėliavą, kaip savitą bažnyčios dvasinės dovanos simbolį. Tuomet prasidėjo Žodžio liturgija, kurią melsdamasis vedė Šiaulių vyskupas. Buvo skaitomi septyni Rašto skaitiniai apie Šventąją Dvasią, kurie siejosi vienas su kitu. Skaitovai iš skirtingų bažnyčių skaitė skaitinius, šlovintojai giedojo giesmes, o ganytojai sukūrė tylos erdvę Dvasiai apšviesti Raštą ir vedė maldas. Tikintieji klausė ir apmąstė eilutes, meldėsi. Skaitinius apvainikavo malda Tėve mūsų visiems krantinėje susikibus rankomis, po kurios skambėjo giesmės Esam Dvasioje viena ir Žiūrėk, kaip gera, malonu. Šventė pasiekė kulminaciją, kai visi susikibę rankomis krantinėje šokome vienybės voreles ir sukome brolystės bei seserystės ratelius.

Šventėje gausiai dalyvavo tikintieji iš įvairių bendruomenių: stačiatikių, Laisvųjų krikščionių bažnyčios, Tiesos žodžio bažnyčios, Eklezijos bažnyčios, Šiaulių katalikų vyskupijos Šv. Jurgio, Švč. M. Marijos bažnyčios, Kryžių kalno pranciškonų vienuolių bendruomenės, karmelitų, Veikliųjų žmonių bendrijos ir kt. Dalyvių įvairovė buvo tarsi užuomina į Šventąjį Raštą, kai per pirmąsias Sekmines Jeruzalės mieste susirinko itin margaspalvė minia. Tuomet žmonės buvo susirinkę iš įvairių tautų, kurie, Šventajai Dvasiai nužengus ant mokinių, išgirdo šlovinant Viešpatį kiekvienas savo kalba.

Šventė Šiauliuose paliko neišdildomą įspūdį, sukurdama kiekvieno dalyvio širdyje Sekminių stebuklą!

 

Nuotraukos Gintauto Tumulio