Dėkokime Viešpačiui

 „Tu apvainikuoji metus derliumi <...>“
Psalmių 65, 11

 

Ištisus metus, kas dieną ir kas valandą, Dievas gausiai mus laimina. Ir kai miegame, ir kai budime, į mus liejasi Jo malonė. Saulė gali nusileisti, ir stoti tamsa, bet mūsų Dievo meilės spinduliai niekada nenustos šviesti Jo vaikams. Jo malonė teka lyg upė, nuolat pilna ir neišsenkanti kaip ir Jis pats. Kaip visą Žemę supanti atmosfera pritaikyta žmogaus gyvybei, taip Jo geranoriškumas apglėbia visus Jo kūrinius. Šioje atmosferoje jie gyvena, juda, egzistuoja. Saulė vasaros dienomis šviečia šilčiau ir skaisčiau negu kitais metų laikais, upės dėl gausaus lietaus patvinsta tam tikru metų laiku, tam tikromis dienomis oras labiau gaivina, stiprina, ramina. Dievo malonei taip pat būdingas auksinis metų laikas, auksinės valandos, kuomet jos būna apsčiai, kai Viešpats jos gausiai išlieja žmonių vaikams. Greta vėlyvo pavasario palaiminimų džiaugsmingas derliaus laikas yra ypatingos malonės metas. Tai rudens šlovė, kai subręsta gausios Apvaizdos dovanos. Šiuo laiku jau regime prinokusius vaisius, o iki tol tik vylėmės ir laukėme. Didelis derliaus džiaugsmas. Laimingi pjovėjai, savo rankomis pjaunantys dangaus gėrybes. Psalmininkas rašo, kad derlius vainikuoja metus. Taip pat už vainikuojančias malones turi būti išreikšta ypatinga padėka! Atsilyginkime už jas tikru dėkingumu. Te mūsų širdis sušyla, te mūsų dvasia atsimena, mąsto, galvoja apie tokį Viešpaties gerumą. Garbinkime Jį savo lūpomis ir garsiai aukštinkime vardą to, iš kurio teka ši gėrybių gausa. Pagarbinkime Dievą paaukodami savo dovanas Jo darbui. Įrodyti dėkingumą darbais – tai ypatingai atsidėkoti derliaus Viešpačiui.

 

C. H. Spurgeon „Rytas ir vakaras. Kasdieniai skaitiniai“.

Rugpjūčio 1 d. Vakaras