Įvyko Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos rudens Sinodas

Po Bendrijos vadovo, Kauno evangelinės bažnyčios pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus paraginimo niekada neatsitraukti nuo Viešpaties, buvo pereita prie darbotvarkės klausimų. Laikydamiesi Bendrijos veiklą reglamentuojančių dokumentų (įstatų ir nuostatų) reikalavimų, Sinodo nariai patvirtino buvusio Zarasų krikščionių evangelikų bažnyčios ganytojo Ugniaus Meško pasitraukimą iš pareigų. Taip pat buvo patvirtintas Šiaulių bažnyčios „Tiesos žodis“ sprendimas išstoti iš LEBB. Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ iš LEBB pasitraukė šių metų pradžioje, įvykdžiusi tokiam sprendimui keliamus teisinius reikalavimus.

Iš Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos pasitraukus Šiaulių bažnyčiai „Tiesos žodis“ buvo svarstomas klausimas dėl naujos evangelinės bažnyčios, priklausančios LEBB, steigimo. Šiai tarnystei pradėti buvo pasiūlytas Kuršėnų evangelinės bažnyčios pastorius Romas Tuominis, kurio kandidatūrai Sinodas pritarė beveik vienbalsiai.

Dar vienas organizacinis klausimas – Panevėžio evangelinės bažnyčios pastoriaus Ramūno Juknos prašymas leisti jam pasitraukti iš LEBB Pastorių tarybos pirmininko pareigų. Kalbėdamas apie tokio sprendimo priežastis, pastorius Ramūnas minėjo besiplečiančią socialinę ir gailestingumo veiklą Panevėžio mieste, išaugusį tarnystės krūvį, taip pat įtampą, patiriamą einant Pastorių tarybos pirmininko pareigas, įgyvendinant išsikeltus tikslus ir uždavinius. Sinodo nariai supratingai atsižvelgė į išsakytą prašymą, kuris buvo patenkintas palydint malda ir palaiminimu. Laikinuoju Pastorių tarybos pirmininku iki žiemos Sinodo išrinktas Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius Gintautas Gruzdys.

Sinodo nariai taip pat pritarė Vilniaus „Tikėjimo žodžio“ bažnyčios pastoriaus Dariaus Širvio siūlymui į planuojamą ateinančių metų Vienybės šventę, kuri vyks 2019 m. rugpjūčio 23 – 25 d., kviesti brangų mūsų bendrijos bičiulį, Šventojo Rašto mokytoją Willemą VanGemereną. Taip pat buvo nuspręsta svarstyti įvairias kitų svečių kandidatūras 2020 m. Vienybės šventei.

Sinodui baigiantis Alytaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Šulskis pateikė pasiūlymą stiprinti LEBB pastorių sielovadą, suteikiant galimybę pastoriams dalyvauti kitose šalyse rengiamuose sielovadiniuose susitikimuose (vadinamuosiuose encounter‘iuose) arba teikti sielovadą kitais būdais. Numatyta tęsti šio klausimo svarstymą.

Kitas LEBB Sinodas vyks 2019 m. vasario mėn.

Bendrinti: