Pamokslai

Vilniusdaugiau

Kaunasdaugiau

Piemuo

Dvasia ir žodisdaugiau

 • Prisipildyti vilties ir ja dalintis su kitais

  Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties (Romiečiams 15, 13). Pasaulinė Covid-19 pandemija bei antrasis jau penkis mėnesius trunkantis karantinas yra tinkamas laikas kalbėti apie vieną svarbiausių krikščionybės mokymo tiesų – viltį. Viltis šiame Biblijos tekste paminėta šalia džiaugsmo bei ramybės, kurį atneša tikėjimas.

Mūsų svečiaidaugiau

 • Diskusija. Koronavirusas. Kaip reaguoti krikščionims?

  Kai praėjusių metų pavasarį į Lietuvą atkeliavo ir mums nepažįstamas koronavirusas, šalies gyventojai reiškė įvairias nuomones, nes tokios sudėtingos situacijos, kaip užklupus antrajai covid-19 bangai, mūsų šalis dar nebuvo niekada patyrusi.
virtsekm2

Naujienosdaugiau

 • Sveikinimas su Velykomis

  Virtualus ekumeninis choras sveikina sulaukus šv. Velykų! Džiaukimės, nes Kristus nugalėjo mirtį, kape Jo nebėra! Jis prisikėlė!

Renginiai ir skelbimaidaugiau

Refleksijosdaugiau

 • Priklausomas nuo Jo

  ...Tyliai aušta. Ryto žingsniai vos girdimi – suplasnojo kažkur jau bundantis paukštis. Ramuma. Žemė kalbasi su savimi. Mąstau, karai visada prasidėdavo auštant... Tyluma. Dar už vieno ryto taikią padangę aš dėkinga kalbinu Viešpatį brangų. „Gyvenimu džiaugiasi tas, kuris moka dėkoti.“ (Deividas Makaslendas / David McCasland)

Šeimos užuovėjadaugiau

 • Virusui nesitraukiant...

  Covid-19 pandemijos metu JAV amžinybėn iškeliavo daugiau nei du šimtai tūkstančių žmonių, vadinasi, du šimtai tūkstančių šeimų išgyvena artimųjų praradimo skausmą... Atminty iškyla Mozės malda: Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį! (Ps 90, 12).

Tikėjimas ir mokinystėdaugiau

 • Kristaus mirtis – Dievo meilė, malonė ir sutaikymo darbas

  Šventasis Raštas pasakoja dviejų pasaulių – kritusio pasaulio ir naujos kūrinijos – istoriją. Kritęs pasaulis, trumpai aprašytas Pradžios knygos 3 skyriuje, buvo paženklintas nuodėmės, kaltės, moralinio sugedimo, ligos, negandos ir mirties. Viską persmelkė blogis, kurį Dievas blaiviai įvertino: Viešpats, matydamas, kad žmonių nedorybės žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, gailėjosi [...] (Pr 6, 5–6).

Bažnyčia, visuomenė ir kultūradaugiau