Pamokslai

Kaunasdaugiau

Vilniaus evangelinė bažnyčia

Dvasia ir žodis daugiau

Vaikiska Biblija

Teologijadaugiau

  • Tikra ir netikra atgaila

    Dieviškas liūdesys gimdo atgailą išgelbėjimui, dėl kurio nereikia gailėtis; o pasaulio liūdesys gimdo mirtį. Ir štai kaip tik tas dieviškas nuliūdimas pagimdė jumyse tokį susirūpinimą, tokį teisinimąsi, apmaudą, baimę, tokį stiprų troškimą, uolumą, tokį atpildą!
  • Regima bendruomenė

    „Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa.
  • Šiuolaikinis žmogus ir jo mąstymo kategorijos

    Nors mes visada turime stengtis gyventi taip, kaip gyveno Kristus ir Jo šventieji, šis pavyzdys turi būti pritaikytas prie besikeičiančių istorijos sąlygų. Mums nereikia pamokslauti aramėjiškai dėl to, kad taip darė Krikštytojas, ar valgyti pusiau prigulus prie stalo, nes priguldavo Viešpats.

Palangė jauniems daugiau