Pamokslai

Vilniusdaugiau

Kaunasdaugiau

EBI 2018

Dvasia ir žodis daugiau

Teologijadaugiau

  • Regima bendruomenė

    „Jūs esate žemės druska. Jei druska netenka sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs esate pasaulio šviesa.
  • Šiuolaikinis žmogus ir jo mąstymo kategorijos

    Nors mes visada turime stengtis gyventi taip, kaip gyveno Kristus ir Jo šventieji, šis pavyzdys turi būti pritaikytas prie besikeičiančių istorijos sąlygų. Mums nereikia pamokslauti aramėjiškai dėl to, kad taip darė Krikštytojas, ar valgyti pusiau prigulus prie stalo, nes priguldavo Viešpats.
  • Kaip pateikti krikščioniškąjį tikėjimą mūsų…

    Francis A. Schaefferis (1912–1984) – buvęs vienas įtakingiausių XX a. evangelikalų judėjimo lyderių. Teologinį išsilavinimą įgijo konservatyviųjų reformatų seminarijose.

Palangė jauniems daugiau