Pamokslai

Kaunasdaugiau

Šiauliaidaugiau

Stovyklos 2017

Dvasia ir žodis daugiau

Klausimai - atsakymaidaugiau

 • 21 | 2008 02 27 I Du keliai

  Laba diena. Jau nuo paauglystės domėjausi religija ir mėginau rasti atsakymus į man rūpimus gyvenimo klausimus. Tikybos mokytojos sudomintas ėmiau lankyti Katalikų bažnyčią.
 • 266 | 2010 06 15 I Meilė ir visiškas atsidavimas

  Evangelijose Jėzus griežtai pasisako prieš vyro ir žmonos skyrybas ir leidžia išsiskirti tik svetimavimo atveju. Tačiau kaip paaiškinti Mato evangelijoje 19, 29 Jėzaus pritarimą palikti žmoną dėl Jo vardo?
 • 343 | 2011 09 09 | Paėmimas

  Kokia yra Jūsų nuomonė apie taip vadinamą paėmimą? Kaip Jūs manote, ar tai įvyks? Jei ne, kodėl? Jei taip, kodėl?
Reformacijos svetainė
Vilniaus puslapis

Teologijadaugiau

 • Sinoptinis žvilgsnis į Bibliją (II)

  Biblijos interpretacija - plati ir reikšminga tema ne tik hermeneutikos moksle, bet ir visoje krikščioniškoje teologijoje, nors šiandien kartais perdėm mistifikuojama, sureikšminama arba, atvirkščiai, nuvertinama ir net demonizuojama
 • Sinoptinis žvilgsnis į Bibliją (I)

  Dviguba Šventojo Rašto prigimtis sukuria prielaidas jo aiškinimui - nors Biblija ir yra Dievo žodis, tačiau „nenukrito iš dangaus", bet buvo perduota žmonių žodžiais skirtinguose istoriniuose ir kultūriniuose kontekstuose.
 • Debatai dėl Eucharistijos (II)

  Pirmi vieši diskutavimai eucharistijos klausimu prasidėjo Strasbūre (tuo metu vokiškas miestas), kai čia atvyko A. Karlštatas (buvęs Liuterio bendražygis, vėliau tapęs radikaliosios reformacijos šalininku).

Palangė jauniems daugiau

Evangelija TV