Pamokslai

Kaunasdaugiau

Šiauliaidaugiau

Reformacija praeityje ir dabar

Dvasia ir žodis daugiau

Klausimai - atsakymaidaugiau

 • 410 | 2012 12 18 | Tikėjimas ir darbai

  „Tu tiki, kad yra vienas Dievas? Gerai darai. Ir demonai tiki ir dreba! Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų miręs?“ (Jokūbo 2, 19-20).
 • 21 | 2008 02 27 I Du keliai

  Laba diena. Jau nuo paauglystės domėjausi religija ir mėginau rasti atsakymus į man rūpimus gyvenimo klausimus. Tikybos mokytojos sudomintas ėmiau lankyti Katalikų bažnyčią.
 • 266 | 2010 06 15 I Meilė ir visiškas atsidavimas

  Evangelijose Jėzus griežtai pasisako prieš vyro ir žmonos skyrybas ir leidžia išsiskirti tik svetimavimo atveju. Tačiau kaip paaiškinti Mato evangelijoje 19, 29 Jėzaus pritarimą palikti žmoną dėl Jo vardo?

Teologijadaugiau

 • Kaip pateikti krikščioniškąjį tikėjimą mūsų…

  Francis A. Schaefferis (1912–1984) – buvęs vienas įtakingiausių XX a. evangelikalų judėjimo lyderių. Teologinį išsilavinimą įgijo konservatyviųjų reformatų seminarijose ("Westminster", vėliau "Faith Theological Seminary"), po to dirbo dvasininku Biblijos presbiterijonų bažnyčios parapijose.
 • Dievo ir savęs pažinimas

  Jonas Kalvinas žinojo, jog tam, kad kilus Reformacijai iš naujo atrastos biblinės tiesos pasklistų po pasaulį, būtina jas pateikti suprantamai paprastiems žmonėms.
 • Krikštas – panoraminis vaizdas (II)

  Reformatų ir presbiterijonų sakramentų teologija jau gerai dokumentuota ir lietuvių kalba. Panašiai kaip liuteronų teologijoje, sakramentai taip pat artimai siejami su Žodžiu, laikomi paskelbto ir pamokslauto žodžio tąsa – regimuoju Žodžiu.

Palangė jauniems daugiau