Švenčionėlių krikščionių evangelikų bažnyčia

 


 
 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Švenčionyse , Adutiškio g. 3/4 (II aukštas)
Sekmadieniais 10 val.

Vyresnysis:
Aleksandras Anikinas

Mob. +370-678-25099

El. paštas: a.anikinas@gmail.com

1991 metais, po sausio 13-osios įvykių, Švenčionių mieste Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ tikintieji surengė pirmąją evangelizaciją, kurios metu įtikėjo nemažas būrys žmonių. Įtikėjusius lankė ir jiems pamokslavo Vilniaus bažnyčios pamokslininkai. Tuo metu į pamaldas susirinkdavo apie 50 žmonių, tačiau nuolatinių lankytojų buvo apie 20, dauguma iš jų – jauni žmonės. Laikui bėgant jaunimas išsibarstė kas kur – vieni išvažiavo į Vilnių studijuoti, kiti buvo pašaukti tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Švenčionyse susirinkimai vyko iki 1994 metų pavasario.

1996 metų gegužės mėnesį Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis“ surengė evangelizaciją Švenčionėliuose. Įtikėjusius pradėjo lankyti pamokslininkai iš Vilniaus ir kitų miestų „Tikėjimo žodžio“ bažnyčių. Švenčionių tikintieji (apie 10 žmonių), sužinoję, kad „Tikėjimo žodžio“ bendrija atnaujino savo misiją Švenčionėliuose, prisijungė prie Švenčionėlių bendruomenės.

1997 metų gruodžio 1 d. Švenčionėlių bažnyčia „Tikėjimo žodis“ buvo įregistruota LR Teisingumo ministerijoje.

Nuo 2000 metų birželio mėnesio bažnyčios vyresniuoju yra paskirtas Aleksandras Anikinas.

2017 m. bažnyčia pakeitė pavadinimą ir tapo Švenčionėlių krikščionių evangelikų bažnyčia.

.

                                              


 
Bendrinti: