Rokiškio evangelinė bažnyčia

 


 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Sekmadieniais 11 val., Nepriklausomybės a. 13,  3 aukšt.

Pastorius Darius Aškinis
daskinis@gmail.com

Tel. 8 67204393

 

„Sekti Gelbėtoju padeda gyvas ir veiksmingas Dievo žodis, gautas sekmadieninių tarnavimų metu ar asmeniškai per Šventąją Dvasią, kuris drąsina ir guodžia, taiso ir moko gyventi pagal amžinas tiesas išliekant ištikimiems Dievui ir Jo bažnyčiai. Taip pat labai svarbus ir bendravimas tarp tikinčiųjų. Esame be galo dėkingi mūsų Viešpačiui už Jo parodytą meilę, gailestingumą bei ištikimybę mums - Jo bažnyčiai, einant paskui Kristų tikėjimo keliu.“ (Bendruomenės vyresnysis Rimas Šablinskas)

                                              


 
Bendrinti: