Rokiškio evangelinė bažnyčia

 


 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Sekmadieniais 12 val., dėl susirinkimų vietos skambinti +370 650 93267

Vyresnysis:
Rimas Šablinskas

Mob. +370 650 93267
rimas.rokiskis@gmail.com

 

„Sekti Gelbėtoju padeda gyvas ir veiksmingas Dievo žodis, gautas sekmadieninių tarnavimų metu ar asmeniškai per Šventąją Dvasią, kuris drąsina ir guodžia, taiso ir moko gyventi pagal amžinas tiesas išliekant ištikimiems Dievui ir Jo bažnyčiai. Taip pat labai svarbus ir bendravimas tarp tikinčiųjų. Esame be galo dėkingi mūsų Viešpačiui už Jo parodytą meilę, gailestingumą bei ištikimybę mums - Jo bažnyčiai, einant paskui Kristų tikėjimo keliu.“ (Bendruomenės vyresnysis Rimas Šablinskas)

                                              


 
Bendrinti: