Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčia

 

 


Bažnyčios susirinkimai vyksta:
Miškų g. 29, Ukmergė
(Jaunimo laisvalaikio centras)
Sekmadieniais 11 val.

Susirinkimų vieta „Google“ žemėlapyje

Vyresnioji:
Neringa Jakeliūnienė
neringa.jakeliuniene@gmail.com

Mob. +370 699 96149

Facebook puslapis

Tikėjimo žodžio bendruomenė Ukmergėje įsikūrė 1993 m. vasario mėn. po Vilniaus bažnyčios Lietuvos misijos surengtos evangelizacijos. Bendruomenė ilgokai neturėjo vadovo, ja rūpinosi Vilniaus Tikėjimo žodžio bažnyčios tarnai.

Bažnyčia buvo įregistruota 1997 m. kovo 1 d.

2011 m. bažnyčios vyresniąja buvo paskirta Genovaitė Kalkauskienė, o jai pasitraukus iš tarnystės dėl garbingo amžiaus 2014 m vyresniąja tapo Neringa Jakeliūnienė. Pamaldos vieną kartą per savaitę vyksta bažnyčioje, kartą per savaitę tikintieji renkasi dviejose namų grupelėse.

2016 m. bendruomenė pakeitė pavadinimą ir tapo Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčia.

„Stengiamės artimiau susidraugauti su netikinčiaisiais, jiems padėti ir, progai pasitaikius, papasakoti apie Kristų. Mūsų tikslas –  siekti pažinti Jėzų Kristų ir Jo meilę, keistis ir pažinimą perduoti kitiems“, –  taip bendruomenės tarnystę apibūdino Genovaitė Kalkauskienė.

 

                                              


 
Bendrinti: