Laikraštis GANYTOJAS


Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija nuo 1997 m. sausio 9 d. (tada išėjo pirmasis „Ganytojo“ numeris) nenutrūkstamai leidžia periodinį leidinį – laikraštį „Ganytojas“, kuris iki 2015 m. pasirodydavo kas dvi savaites, o nuo 2018 m. – kas tris mėnesus. Du kartus per metus išeina evangelizacinis laikraštukas „Evangelija.lt“, kurį irgi leidžia „Ganytojo“ redakcija. Nuo 2018 m. „Ganytojas“ nemokamai platinamas Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos bendruomenėse, jis pasiekia ~200 Lietuvos bibliotekų. Laikraštį gali gauti kiekvienas pageidaujantis

„Ganytojas" gimė vienybėn sušaukęs tris Tikėjimo žodžio bendrijos bažnyčių leistus laikraščius: „Bažnyčios naujienas“ (leido Vilniaus bažnyčia „Tikėjimo žodis" nuo 1992 m. iki 1997 m.), „Tiesos žodį“ (leido Šiaulių bažnyčia „Tiesos žodis“ nuo 1992 m. iki 1997 m.) ir „Gerą žinią" (leido Kauno bažnyčia „Tikėjimo žodis" nuo 1994 m. iki 1997 m.). Šie trys laikraščiai buvo apskritai pirmieji protestantiški periodiniai leidiniai atsikūrusioje nepriklausomoje Lietuvoje, neskaičiuojant penkių numerių laikraščio „Tikėjimo žodis", ėjusio nuo 1988 m. spalio 22 d. iki 1989 m. sausio 1 d. kaip „Sąjūdžio žinių“ priedas. Laikraštukas „Tikėjimo žodis" buvo netgi pirmasis ekumeninis leidinys nepriklausomybės dar neatgavusioje Lietuvoje, nes jame rašė skirtingų krikščioniškų konfesijų atstovai. Šiek tiek daugiau apie Tikėjimo žodžio periodinės spaudos istoriją skaitykite čia.

„Kai sklaidau  „Ganytojo“ archyvo numerius, tarsi veidrodyje matau mus visus, augančius Dievo pažinimu, perkainojančius vertybes, besimokančius mylėti Dievą ir brolį (ne tik savo bažnyčioje), klumpančius ir vėl iš Viešpaties malonės pakylančius ir einančius toliau. „Ganytojas“ atspindi mūsų tikėjimo kelionę - jis brendo kartu su bažnyčia ir sykiu brandino bažnyčią.
Jeigu reiktų šiandien trumpai apibūdinti „Ganytoją“, aš jį pavadinčiau mūsų dvasios mokytoju ir ugdytoju. Sveiko, blaivaus, subalansuoto krikščioniško evangelinio mokymo šaltiniu. Ir vėlgi, visai nesigiriant, tenka pripažinti, kad tokių šaltinių lietuvių krikščioniškoje periodikoje beveik nėra“, - taip svarbiausią Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos periodinį leidinį apibūdino ilgametis jo redaktorius Valdas Bačkulis.

Šiuo metu „Ganytojo“ leidimo darbui vadovauja vyriausioji redaktorė Sonata Aleksandravičienė ir redaktorė Žaneta Martingale.

„Ganytojo“ archyvą – 2008 – 2019 m. numerius PDF formatu galite atsisiųsti iš čia.

Taip pat raginame „Ganytoją“ užsisakyti.

Bendrinti: