Titulinis / Tikėjimas ir mokinystė / Mokymas / Istorijos labirintai

Evangelizacijos proskyna (2 dalis)

Vis dėlto Platono gėrio idėja bei Aristotelio „nejudantis judintojas" nelabai patenkino nepastovių graikų religinius poreikius. Graikijai buvo būdinga negyvybinga valstybės bei ypatingai ribota šeimos religija.

Didieji žudikai, gelbėtojai ir maitintojai (II)

Kad ir kaip keista, tačiau būtent krikščionybė dažnai kaltinama žmonių naikinimu. Per knygos Filosofijos likimas (su A. Mickūnu) pristatymą 2009 m. Vilniaus knygų mugėje A. Šliogeris krikščionybę palygino su bolševizmu; esą ji buvusi „ankstyviausia bolševizmo atmaina“.

Didieji žudikai, gelbėtojai ir maitintojai (I)

Šiais, Lietuvai jubiliejiniais, metais pasirodė kelios knygos apie šalies istoriją: naujai išleistas ir gražiai apipavidalintas žymusis A. Šapokos veikalas; istorikų A. Bumblausko, A. Eidinto, A. Kulakausko ir M. Tamšaičio leidinys – Lietuvos istorija kiekvienam; ir į platesnę auditoriją orientuota tėvo ir sūnaus Bumblauskų Lietuvos istorija – Paaugusių žmonių knyga, I dalis.

Evangelikų išpažinimas

Apie 1525-uosius, praėjus aštuoneriems metams po M. Liuterio tezių paskelbimo, pradėjo formuotis pirmosios evangelinės bažnyčios.

Jeronimas Prahiškis

Čekų husitų veikėjas Jeronimas Prahiškis (ček. Jeroným Pražský , lenk. Hieronim z Pragi) gimė apie 1378 m., sudegintas 1416 m. gegužės 30 d. Konstance (dab. Vokietija).

Svarbiausia Liuterio diena

Reformacijos pradžia tapatinama su Martyno Liuterio 95 tezių paskelbimu 1517 spalio 31-ąją. Tą dieną Vitenbergo teologijos profesorius ir vienuolis nusiuntė lotynų kalba parašytą laišką su tezėmis savo arkivyskupui į Maincą.