Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius

Darius Širvys

Vilniaus evangelinės bažnyčios
pastorius


darius@evangelija.lt
Darius Širvys gimė 1970 m. spalio 15 d. Radviliškyje, kur baigė pradinę mokyklą, o vėliau su tėvais persikėlė gyventi į Šiaulius. Ten jis baigė vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginio universiteto (LEU) geografijos ir fizinio lavinimo specialybę. Studijas universitete baigė 1993 m., įgydamas geografijos ir fizinio lavinimo mokytojo specialybę, o po metų tapo geografijos magistru. Nuo 1993 iki 1999 m. Darius dirbo Vilniaus Jaunimo mokykloje mokytoju bei auklėtoju, nuo 1999 iki 2014 metų - vadovu privačioje įmonėje.

Studijuodamas universitete Darius domėjosi gyvenimo prasmės ir tikėjimo klausimais. Tiesos paieškos ankstyvą 1992 m. pavasarį jį atvedė į Vilniaus bažnyčią Tikėjimo žodis. Net ir susidūrus su Evangelijos liudijimu, jam neatrodė, kad kažkas gali ir turi iš esmės pasikeisti. Paprastesnė garbinimo forma gal ir buvo patrauklesnė, tačiau to buvo maža. Tikėjimą atradusių entuziazmas veikiau erzino nei įkvėpė ryžtingiems sprendimams, todėl ištarti bažnyčiai „ne“ nebuvo sunku. Tačiau Dievas liudijo apie save esant vienumoje. Po vieno, rodos, beviltiško kreipimosi maldoje į „tikėtinai galbūt kažkur esantį Dievą“, Darius pasijuto išgirstas, skaitomi Evangelijos žodžiai skrodė, jaudino ir graudino širdį... Ji tarsi ėmė plakti nauju ritmu, ir kelionė paskui Kristų prasidėjo.

Išsiliejusi Dievo malonė paskatino tapti bažnyčios nariu ir įstoti į tuomet veikusią Biblijos mokyklą. Ją baigęs, Darius prisijungė prie Lietuvos Misijos maldos tarnavimo ir tapo pamokslininko padėjėju. Nuo 1994 m. Dariui buvo patikėta lankyti bendrijos Tikėjimo žodžio bendruomenes kituose miestuose, pamokslauti Dievo žodį, raginti žmonės pasitikėti Jėzumi Kristumi. 1998 m. jis ėmėsi globoti namų grupelę, o nuo 2000 m. buvo padrąsintas prisiimti dar daugiau ganytojiškos atsakomybės. 2000-2001 m. Darius mokėsi Tarnystės mokykloje ir įgijo bažnyčios vyresniojo sertifikatą, o 2001 m. pabaigoje bendrijos Tikėjimo žodis Pastorių tarybos sprendimu Darius Širvys buvo įšventintas į pastoriaus tarnystę ir paskirtas Vilniaus bažnyčios pastoriumi-asistentu. Šiose pareigose jis darbavosi iki 2014 m. kaip neetatinis bažnyčios tarnautojas ir nuo 2005 m. buvo atsakingas už Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis Vilniaus krašto (Aukštaitijos) bendruomenes. 2005 - 2011 m. Darius studijavo Evangeliškame Biblijos institute ir baigė teologijos studijas, įgydamas teologijos bakalauro laipsnį.

2014 m. pavasarį apsvarstęs Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis Pastorių tarybos kvietimą tapti Vilniaus bažnyčios Tikėjimo žodis pastoriumi ir nuolatiniu vadovu, Vilniaus bažnyčios tarybos kvietimą, tarnystės sąlygas ir jausdamas bendruomenės narių palaikymą, atsiliepė į kvietimą tapti šios bendruomenės pastoriumi ir nuolatiniu vadovu. Sykiu Darius yra Evangelinio Biblijos instituto Vilniaus centro dekanas ir dėstytojas, Vilniaus krikščionių mokyklos teologijos pagrindų mokytojas bei Krikščionių bendrijos Tikėjimo žodis vyresniųjų susirinkimo (sinodo) ir Pastorių tarybos narys.  

Vedęs, su žmona Audrone turi tris vaikus - Džiugą, Mortą ir Paulių.