Vilniaus bažnyčios TIKĖJIMO ŽODIS pastorius

Dr. Giedrius Saulytis

Vilniaus bažnyčios
„Tikėjimo žodis“ pastorius iki 2014 m. sausio mėn.

Tel. +370 5 2406320
pastorius@btz.lt
Giedrius Saulytis gimė 1966 m. sausio 12 d. Vilniuje. Mama nuo mažens skiepijo sūnui meilę knygoms. Jo paauglystės ir ankstyvosios jaunystės dvasinių ieškojimų metus gan taikliai galėtume apibūdinti Aurelijaus Augustino žodžiais: „Dieve, Tu sukūrei mus sau, ir mūsų širdys nenurimsta tol, kol neranda ramybės Tavyje". Gyvenimo tikslo ir prasmės ieškojimas buvo stipriausi stimulai Giedriaus gyvenime.

Atsakymus į svarbiausius egzistencinius klausimus jis bandė rasti gilindamasis į literatūrą bei filosofiją, ruošėsi studijuoti režisūrą, tačiau tik patikėjęs Jėzumi Kristumi kaip savo Išganytoju, surado ramybę, kurios taip ieškojo.

Giedriaus atsivertimas ankstyvas ir dramatiškas - 1986 metų vėlyvą sausio vakarą virtuvėje pirmą kartą gyvenime suklupęs melstis, išvydo persiskyrusią erdvę ir šviesą, kuri tarsi liepsna perėjo per visą jo kūną. Nuoširdžioje maldoje jis dėkojo Dievui už Jėzų. Patyręs dar sykį šį regėjimą, jis nubėgo pas savo kaimyną ir pradėjo pasakoti apie šį antgamtinį Dievo Dvasios prisilietimą. Abu tapo krikščionimis ir skelbė Kristų visiems, kuriuos pažinojo.

Po kurio laiko pradėjo lankyti sovietinio saugumo persekiojamą sekmininkų bažnyčią, kurioje ėmė ryškėti pašaukimas ir tarnavimo dovanos. Dievo artumo patyrimas ir gilinimasis į Šventąjį Raštą padėjo Giedriui į Evangelijos skelbimą ir mokymą žiūrėti kaip į pagrindinį savo gyvenimo pašaukimą. Netrukus jo namuose jau rinkosi grupė jaunų krikščionių studijuoti Biblijos, gilintis į krikščionišką literatūrą ir melstis.

1988 metų rudenį ši grupė prisijungė prie naujai įkurtos „Tikėjimo žodžio" bažnyčios. Giedrius iš karto aktyviai įsiliejo į naujos bažnyčios gyvenimą - drauge su kitais skelbė Evangeliją Vilniaus gatvėse, pamokslavo bendruomenės susirinkimuose, rašė straipsnius tuo metu pogrindyje spausdintame „Tikėjimo žodžio" laikraštyje. 1990 metais Giedrius tapo pirmuoju pastoriumi ir šią tarnystę vykdo iki šios dienos. Jo vadovaujama bažnyčia ėmė sparčiai augti, ir per keletą metų šimtai narių prisijungė prie „Tikėjimo žodžio" bendruomenės Vilniuje.

Užsidegimas skelbti Gerąją naujieną vedė ir į kitus Lietuvos miestus. Taip gimė ne viena namų grupė, vėliau išaugusi į vietinę bendruomenę. Įkurta Biblijos mokykla bei evangelizaciniai tarnavimai lėmė greitą bažnyčių augimą Kaune, Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje ir kituose miestuose. Vėliau Giedriaus iniciatyva šios bendruomenės apsijungė į krikščionių bendriją „Tikėjimo žodis". Šiandien tai bene didžiausia ir gyviausia evangeliška konfesija Lietuvoje.

Pastoriaus Giedriaus iniciatyva buvo įsteigta daug įvairių tarnavimo šakų, tarp jų ir leidykla „Tikėjimo žodis", Vilniaus Krikščionių mokykla, televizijos laida „Kertinis akmuo". Šventojo Rašto išleidimas vienoje knygoje - taip pat Giedriaus idėja, susilaukusi jau 6 leidimų. 2011 m. pastoriaus Giedriaus iniciatyva gimė Evangeliška lietuvių bendruomenė Dubline.

Giedrius yra ne tik įkvėpiantis pamokslininkas, bet ir puikus plunksnos meistras, rašantis ir anglų kalba. Šiai dienai viso išleidęs devynias knygas, iš kurių paminėtinos: Maža plačios širdies tauta, Papiktinimas ir kvailystė, Krikščionio tapatybės ryškėjimas, Devyni kalno pamokslo palaiminimai. Pastoriaus straipsniai yra nuolat skelbiami laikraštyje „Ganytojas", internetiniame dienraštyje Bernardinai.lt, kituose Lietuvos ir užsienio periodiniuose leidiniuose, pvz. Metuose, European Journal of Theology (Europos teologijos žurnale) ir kt.

2002-2005 metais Giedrius studijavo Trinity International University (Tarptautiniame Trejybės universitete, JAV), kurį baigęs įgijo teologijos magistro laipsnį. 2011 m. jis apsigynė daktaro disertaciją (PhD) Londono teologijos mokykloje (London School of Theology). Daktaro disertacijos tema - XX a. pastoracinės teologijos kryptys bei jų santykis su pastoracine patirtimi posovietinėse valstybėse.

2011 m. pastorius Giedrius buvo didžiausio evangelistinio renginio Lietuvos istorijoje Vilties festivalis valdybos pirmininkas, tais pačiais metais tapo LCC tarptautinio universiteto Direktorių tarybos nariu. Taip pat Giedrius dėsto Evangeliškame Biblijos institute, o 2012-2014 m. sausio mėn. buvo šio instituto Vilniaus centro dekanas. 

Vedęs, su žmona Daina turi tris sūnus: Nojų, Mykolą ir Martyną.

Nuo 2014 m. sausio mėn. Giedriaus Saulyčio pastoriaus tarnystė suspenduota.

                                              
Bendrinti: