Elektrėnų evangelinės bažnyčios pastorius ir LEBB Pastorių tarybos pirmininkas
Kontaktai:

El. paštas: ggruzdys@gmail.com

Telefonai:
mob. 8-686-87055

Gintautas Gruzdys gimė 1966 m. kovo 3 d.  Elektrėnų savivaldybės (tuo metu Trakų rajonas) Vievio miestelyje, pedagogų šeimoje. 1983 m. pabaigęs Vievio vidurinę mokyklą, įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją Kaune (dabar Žemės ūkio universitetas) mokytis žemėtvarkos specialybės. Šiuo laikotarpiu jam teko sutikti žmonių, kurie, patys gerai nepažindami evangelijose aprašyto Jėzaus, pasakojo apie Jį, kaip istorinę iškilią asmenybę.

1987 metais vienas iš jo draugų ir grupiokų įtikėjo. Jis lankė  katalikišką charizmatinę grupę. Gintautas taip pat kartas nuo karto ten nuvykdavo ir 1988 m. pradžioje sąmoningai kreipėsi į Dievą.

1988 m. Gintautas, baigęs akademiją, gavo paskyrimą dirbti Vilniuje. Ten prisijungė prie grupelės tikinčiųjų, kurie rinkosi pastoriaus Giedriaus Saulyčio namuose. 1991-1992 m. Vilniuje baigė Biblijos mokyklą. Dar tebegyvendamas Vilniuje, pradėjo vadovauti ląstelei Elektrėnuose. 

1994 m. Gintautas vedė Jolantą (A†A 2013), 1997 m. apsisprendė iš Vilniaus persikelti gyventi į Elektrėnus, ten gyvena ir iki šios dienos. 2000 m., pabaigęs tarnystės mokyklą, buvo paskirtas Elektrėnų bažnyčios pastoriumi. Turi sūnų Pilypą-Juozapą ir dukrą Beatričę. 2016 m. vedė Jūratę.

Nuo 2018 m. rugsėjo G. Gruzdys eina LEBB Pastorių tarybos pirmininko pareigas.