Raseinių evangelinės bažnyčios pastorė

 

 

Jurgita Kučinskienė (Juškaitė) gimė 1974 m. rugpjūčio 31 d., Viekšniuose (Mažeikių rajone). Septynerių metų kartu su tėvais ir dviem vyresniais broliais persikėlė gyventi į Raseinius. Mokėsi Raseinių „Šaltinio“ vidurinėje mokykloje. 12 klasėje dainuojamosios poezijos ansamblio draugės pasidalino išgyventu tikėjimu bei pakvietė į „Tikėjimo žodžio“ susirinkimus. 1992 m. sausio mėnesį Jurgita įtikėjo į Jėzų Kristų. Įvyko radikalus atsivertimas, keitęs vidinį požiūrį ir santykius su žmonėmis. Pati Jurgita sako: „Aš neieškojau Dievo. Tai Jis mane surado, pakėlė, apvalė ir ėmė mokyti naujų, gyvenimą teikiančių dalykų“.

Kontaktai
mob. tel.: +370 656 31347
jurgita.kucinskiene@gmail.com

Baigusi vidurinę mokyklą įstojo į Kretingos Žemės ūkio mokyklą tam, kad galėtų lankyti Klaipėdos Biblijos mokyklą. 1993 m. baigusi Biblijos mokyklą metė mokslus Kretingoje ir grįžo į Raseinius dirbti ir tarnauti vietinėje bendruomenėje. 1994 m. liepą ištekėjo už Egidijaus Kučinskio.  2004 m.  įgijo sociologijos bakalauro laipsnį Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Vilniaus edukologinis universitetas). Nuo 2005 m. gruodžio 1 d. paskirta Raseinių bažnyčios „Tikėjimo žodis“ vadove. 2012 m. pavasarį ordinuota pastore. Šiuo metu studijuoja teologiją Evangeliniame Biblijos institute, pamokslauja „Tikėjimo žodžio“ bendrijos bažnyčiose Lietuvoje, kalėjimuose, reabilitacijos centruose, dalyvauja ekumeniniuose renginiuose. Su vyru Egidijumi turi sūnų Kornelijų ir dukrą Eveliną.
Bendrinti: