Trumpa istorija

Pirmoji Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos narė — bažnyčia Tikėjimo žodis gimė 1988 m. spalio 2 d. Vilniuje. Apie dvidešimt krikščionių iš skirtingų bažnyčių (sekmininkų, evangelikų baptistų ir katalikų charizmininkų) susibūrė tikėdami Dievo raginimu pradėti naują krikščionių bendruomenę, kurioje lietuvių kalba būtų skelbiama Evangelijos žinia. Nuo pat bažnyčios gimimo troškome, kad Dievo žodis pasiektų netikinčius žmones, o ne patraukti tikinčiuosius iš kitų bendruomenių.

Nuoširdus Dievo ieškojimas, drąsus tikėjimo žinios skelbimas bei politinės permainos Lietuvoje lėmė labai spartų bažnyčios augimą. Per kelerius metus šimtai naujų narių prisijungė prie bažnyčios Vilniuje, o kituose miestuose gimė naujos Tikėjimo žodio bendruomenės. 1991 m. spalio 18 d. buvo įregistruotas Biblijos centras Tikėjimo žodis, apjungęs visas Tikėjimo žodio bendruomenes Lietuvoje. 2001 m. Biblijos centro pavadinimas buvo pakeistas į Krikščionių bendriją Tikėjimo žodis. Tais pačiais metais, lapkritį Šiaulių regiono bendrijos Tiesos žodis pastorių ir tikinčiųjų pageidavimu daugiau nei 10 bažnyčių Tiesos žodis prisijungė prie Tikėjimo žodio bendrijos. 2018 m. sausio 13 d. vykusio pastorių ir vyresniųjų susirinkimo (Sinodo) sprendimu Bendrijos pavadinimas pakeistas į Lietuvos evangelinių bažnyčių bendriją.

Šiandien Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrija vienija apie 30 bažnyčių ir bendruomenių. Siekiant Bendrijos tikslo  - pažinti Kristų ir šį pažinimą perduoti kitiems, Bendrijoje veikia įvairios tarnystės, susijusios su Dievo žodžio sklaida, taip pat Bendrija arba jos tikintieji dalyvauja drauge su kitomis evangelinėmis bažnyčiomis vykdomuose projektuose. Tarp šių tarnystės sričių paminėtina evangelinės literatūros leidykla Ganytojas, Evangelinis Biblijos institutas, Tarnystės mokykla, krikščioniškas knygynas. Rūpinamasi ir krikščionišku jaunosios kartos ugdymu – mažuosius kviečia drauge su evangelikų reformatų bažnyčia įsteigtas Krikščioniškas vaikų darželis, vyresnius vaikus ir paauglius – Vilniaus krikščionių gimnazija. Kitas svarbus tarnystės laukas – socialinė veikla. Vietinės Bendrijos bažnyčios prisideda prie reabilitacijos centrų veiklos, tarnautojai lanko kalinius, nakvynės namus. Ilgiau nei dešimtmetį Bendrijos tarnautojai prisideda prie labdaros akcijos Vaikų Kalėdos vykdymo ir plėtros Lietuvoje. Atsižvelgiant į tikinčiųjų poreikius, bendruomenėse veikia šlovinimo, vaikų, jaunimo tarnavimai, tarnaujama senjorams, kurtiesiems.

Tarnaudami vieni kitiems bei esantiems šalia mūsų meldžiame, kad Dievas parodytų visą savo gerumą ir palankumą bei galingus tikėjimo darbus, kad mūsų Viešpaties Jėzaus vardas būtų pašlovintas <...> pagal mūsų Dievo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę (2 Tes 11-12).

Bendrinti: