Vizija ir misija

Mūsų vizija yra pažinti Kristų ir Jo pažinimą perteikti kitiems (Filipiečiams 3, 8–14).

Mūsų misija yra: (1) pagarbinti Kristų, skelbiant Jo Evangeliją ir mokant įtikėjusiuosius laikytis Dievo žodžio tiesų, (2) diegti visuomenėje krikščioniškąsias vertybes, (3) vykdyti gailestingumo ir labdaros tarnystę.

 

Bendrinti: