Šventasis Raštas

Nors apie Dievo gerumą ir išmintį liudija visa Jo kūrinija, tokio pažinimo išgelbėjimui nepakanka. Todėl Viešpats, daugelį kartų įvairiais būdais apreiškęs save žmonėms, panorėjo, kad šis apreiškimas būtų užrašytas ir taptų Jo apreiškimu mums. Šventajame Rašte (Biblijoje) yra viskas, kas mums būtina žinoti apie Dievo šlovę, išgelbėjimą ir tikėjimą. 

Šventuoju Raštu, arba užrašytu Dievo žodžiu, laikome 66 Senojo ir Naujojo Testamento knygas, kurios yra Dievo įkvėptos ir duotos kaip tikėjimo ir gyvenimo norma. Biblija negali būti papildyta nei naujais Dvasios apreiškimais, nei žmonių tradicija. 

Biblijos autoritetą lemia pats jos autorius, Dievas, o ne žmonių ar Bažnyčios liudijimas. Jos dievišku autoritetingumu ir neklaidingumu iki galo įtikina Šventosios Dvasios liudijimas mūsų širdyse. Vienintelis patikimas Biblijos aiškinimo kriterijus yra pati Biblija. Šventoji Dvasia, kalbanti per Raštą, yra aukščiausias teisėjas visais ginčytinais tikėjimo klausimais. Tik Ja mes turime visiškai pasikliauti. 

Bendrinti: